Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Wommels, 26 september 2018

De winnaars v.l.n.r.: Auke Dijkstra, Roel Sijbesma en Cor Knol.

Fantastische kaatsdag in Wommels.

Vandaag waren 104 kaatsers naar Wommels afgereisd om – na het Sjûkelân – nu ook op het terrein van “De Freule” te spelen. Onder prachtige weersomstandigheden, afgezien van de harde wind, werd er weer fanatiek gekaatst.
Door verschillende sponsoren waren meer dan 45 prijzen ter beschikking gesteld. 20 van deze prijzen werden over de hele dag verdeeld als strooiprijzen. Zodra de bel geluid werd, werd door de wedstrijdleiding aangegeven waar de prijs mee te winnen was. Meestal een zitbal. Er werd versneld opgeslagen zodra de bel werd geluid. Ook al was niet altijd duidelijk dat dit voor veld 1 of veld 2 bedoeld was.
De overige 25 prijzen, bestaande uit een tas vol met boodschappen, was voor degene die 3 partijen had gewonnen. Wat overbleef was voor degene met 20 of minder punten totdat de prijzen op waren.
Voor de 1e prijs winnaar met de minste eersten en punten tegen was er een wisselbeker. Deze ging naar Cor Knol uit Bolsward met slechts 4 eersten tegen.
Hieronder de 25 prijswinnaars:

Plaats Naam Eersten
voor
Eersten
tegen
Punten voor Punten
tegen
Speelt in klasse:
1 Knol, Cor 21 4 18 8 B
2 Sijbesma, Roel 21 4 18 10 A
3 Harkema, Tjeerd 21 5 18 12 B
4 Dijkstra, Auke 21 6 18 8 C
5 Kuipers, Freek 21 7 18 8 B
6 Seerden, Ludwig 21 8 18 10 A
7 Kamstra, Durk 21 9 18 14 C
8 Boer de, Jan 21 11 18 14 A
9 Veen vd, Johan 21 12 18 2 B
10 Gillebaard, Andries 21 12 18 8 B
11 Anema, Harke 21 13 18 6 C
12 Goudberg, Jou 21 13 18 8 C
13 Boorsma, Jan (M) 19 8 16 12 B
14 Lei vd, Eddy 19 8 14 8 A
15 Jong de, Jan (M) 19 11 14 14 A
16 Scholten, Koop 19 13 12 14 C
17 Jong de, Jan 19 15 14 14 C
18 Groot de, Sjouke 18 8 18 14 A
19 Bosch, Lieuwe 18 9 16 10 A
20 Veenstra, Jan 18 9 12 12 B
21 Feenstra, Jan 18 10 16 14 A
22 Jong de, Tjeerd 18 12 16 10 C
23 Bosgraaf, Piet 18 12 16 12 C
24 Palsma, Heinz 18 13 16 10 C
25 Otter, Gerrie 17 10 14 14 A

Na afloop werden de leden van de Commissie 55+ nog getrakteerd op een bos bloemen en fles wijn!

Winnaar van de wisselbeker Cor Knol, Bolsward.

De volgende wedstrijd is op 10 oktober a.s. in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

De wedstrijd werd gesponsord door:

  • Dhr. G. Hallema
  • De Jimbar.
  • Brouwer schilders.
  • KV Wommels.
  • Ondernemings fonds Wommels Easterein
  • Jumbo Kooistra Wommels
Scroll naar boven