Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Wommels, 21-09-2022

De krans winnaars: Aize van Ommen, Jan de Boer en Lieuwe Visser.

Bijna alle winnaars.

Het was weer geweldig in Wommels met geweldig weer

De laatste kaatsdag op het veld is de afgelopen 5 jaar traditioneel in het mooie Wommels.
Met het 1e lustrum was er weer flink uitgepakt door de organisatie met als hoofdsponsor de ondernemersvereniging Wommels/Easterein en de co-sponsor Germ Hallema. Met liefst 30 prijzen, 25 strooiprijzen en na afloop een gratis verloting ging bijna iedereen na afloop wel met iets naar huis. De hele dag werd vastgelegd door fotograaf Henk Bootsma uit Wommels. Zijn foto’s komen later nog op de site te staan.

In de kantine kreeg elk van de 98  kaatsers een gratis bak koffie en een gratis kop soep aangeboden. De catering was verder ook nu weer uitstekend geregeld met na afloop heerlijke broodjes warm vlees en hamburger.

De muziek na afloop werd verzorgd door Jan Houwer en Jan Faber. Die brachten de sfeer er goed in. Door vele kaatsers (m.u.v. enkele Liwadders die je dat niet kwalijk kunt nemen) werd uit volle borst het Frysk Folksliet gezongen. Mochten we stoppen met kaatsen dan kunnen we altijd nog een shantykoor oprichten.

Als laatste nog het weer. Heerlijk zonnetje erbij en geen wind, De perken lagen aan de goede kant van het veld zodat er niet tegen de zon in uitgeslagen hoefde te worden. Hulde weer de veldleggers en alle andere vrijwilligers in Wommels.

Hieronder de volledige uitslagenlijst met de 30 prijswinnaars al eerste.
Kranswinnaars waren Aize van Ommen, Lieuwe Visser en Jan de Boer. Jan de Boer werd tevens dagwinnaar met 1 eerste tegen en ging terug naar Bolsward met de beker met de grote oren.

1Boer, de Jan krans A-klasse
(21-1      18-6)
2Sijbesma, Roel(21-5      18-4)
3Ommen van Aize krans C-klasse
(21-5      18-10)
4Seerden, Ludwig(21-5      18-10)
5Otter, Gerrie(21-6      18-0)
6Bouma, Tjeerd(21-7      18-4)
7Smit, Theo(21-8      18-8)
8Visser, Lieuwe krans B-klasse
(21-8      18-14)
9Voogd, Gerard(21-8      18-16)
10Anema, Harke(21-9      18-10)
11Feenstra, Jan(21-10      18-8)
12Kramer, Klaas(21-10      18-10)
13Veen, van der Johan(21-11      18-10)
14Dijkstra Geert(21-11      18-12)
15Roorda, Gooitzen(21-13      18-12)
16Siegersma Johannes(19-10      16-10)
17Hiemstra Sipke(19-10      16-14)
18Postma, Klaas(19-12      18-6)
19Harkema, Tjeerd(19-12      14-14)
20Siderius, Anne(19-13      16-16)
21Stellingwerf, Piet(19-13      14-10)
22Hiemstra, Johannes(18-8      14-8)
23Miedema Hessel(18-9      18-18)
24Broersma, Oeds(18-12      14-14)
25Hoitenga, Wibe(18-12      14-18)
26Kramer, Anne(18-12      14-18)
27Bosch, Lieuwe(18-15      14-16)
28Idzerda, Andries(17-7      12-14)
29Boorsma, Jan (M)(17-9      14-18)
30Hoekstra, Jan(17-10      14-10)
31Porte, Henk(17-11      14-12)
32Boer de Willem(17-13      16-12)
33Dooper, Jolly(17-14      12-10)
34Zijlstra, Piet(17-14      12-16)
35Tichelaar, Nanne(17-16      14-12)
36Tuinier, Jan(16-10      12-12)
37Althof, Auke(16-11      16-14)
38Graaf, de Johan(16-12      12-12)
39Rienks, Rienk(16-13      18-10)
40Goot, van der Age(16-13      12-8)
41Kuipers, Freek(16-14      16-18)
42Staphorsius, Gerben(16-14      12-16)
43Wassenaar, Siete(16-15      18-18)
44Bloemsma, Henk(16-16      18-18)
45Siderius, Sieger(16-16      14-20)
46Groot, de Piet(15-10      18-16)
47Jong, de Jan(15-11      18-14)
48Groot, de Sjouke(15-12      18-12)
49Sikkema, Kees(15-12      18-16)
50Bootsma, Jan (W)(15-13      18-14)
51Bootsma, Joop(15-13      10-12)
52Meer, van der Martinus(15-14      16-16)
53Veldman, Bertus(15-14      14-14)
54Kuiken, Auke(15-15      14-14)
55Zijlstra, Roel(15-15      10-12)
56Koster, Sikke(15-15      8-12)
57Dijkstra Auke(15-16      18-14)
58Fopma Rutger(15-16      8-18)
59Graaf, de Germ(14-13      12-16)
60Sipma, Jan(14-14      18-10)
61Woud, van der Wybren(14-14      12-12)
62Bosgraaf, Piet(14-15      14-12)
63Jellema, Sicco(14-15      14-14)
64Koster, Teake(14-16      16-18)
65Eringa Hendrik(14-17      12-16)
66Versnel Maikel(13-13      8-18)
67Bierma, Piet(13-14      16-16)
68Alberda Frans(13-15      10-12)
69Roos, de Oeds(13-16      14-18)
70Sietsma Tjalling(12-13      16-18)
71Overal, Sjirk(12-14      14-18)
72Feenstra, Sjoerd(12-14      10-16)
73Monsma Johannes(12-16      18-18)
74Seerden, Rein(12-17      10-16)
75Jousma, Wim(12-18      14-18)
76Kooistra Han(11-13      10-18)
77Werf, van der Anne(11-15      14-16)
78Loon, van Siebe(11-16      12-14)
79Pol,  van der Jacob(11-17      12-16)
80Hoekstra, Jan(11-18      6-18)
81Eringa Auke(10-13      6-16)
82Sybesma, Anne(10-14      16-12)
83Groen, Daan(10-16      18-18)
84Hoekstra, Theun(10-17      18-16)
85Tolsma, Siebe(9-14      18-12)
86Brouwer, Anne(9-15      12-12)
87Houwer, Jan(9-17      10-14)
88Sijtsenga, Jan(8-13      10-18)
89Bouma, Pieter(8-18      10-18)
90Althof Lieuwe(8-18      6-18)
91Koops, Reinder(7-18      14-18)
92Broersma, Douwe(7-18      12-18)
93Hinrichs, Johannes(7-18      10-18)
94Veenstra, Jan(7-18      8-18)
95Werf, van der Ferdinand(7-18      2-18)
96Hallema, Germ(4-18      6-18)
97Oortwijn, Ron(2-18      12-18)
98Gerbrandy, Harmen(2-18      10-18)

Volgende wedstrijd op 12 oktober 2022, aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker.

Degene die zijn kaatswant is verloren in Wommels kan zich melden bij de Commissie 55+.
Scroll naar boven