Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Winsum, 31-08-2022

Winsum, 31-8-2022

De winnaars v.l.n.r. Germ de Graaf, Roel Zijlstra en Tjalling Sietsma.

Winsum, Coop partij, 31 augustus 2022
Er waren 69 55-plussers voor de eerste keer in Winsum neergestreken voor de Coop partij, eigendom van en gesponsord door Siebe Tolsma. Op deze mooie locatie met mooie accommodatie werd voor aanvang stil gestaan bij het overleden van oud-kaatsers Johannes Wierda, de keatser op bleate fuotten en Lieuwe Boersma uit Apeldoorn. Na de minuut stilte ging de strijd weer los. Met 2 velden met elk 3 perken zonder ruimte tussen de perken, was het even manoeuvreren maar alles went.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen, bestaande uit een levensmiddelenpakket.

A-klasse1. Germ de Graaf, Noarburgum (21-7 18-10)
2. Gerry Otter, Goutum (21-7 18-12)
3. Wybe Hoitinga, Boazum (21-8)
4. Ludwig Seerden, Franeker (21-9)
B-klasse1. Tjalling Sietsma, Winsum (21-8)
2. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-9)
3. Henk Bloemsma, IJsselmuiden (21-10)
4. Bertus Veldman, Bolsward (21-10)
5. Gooitzen Roorda, Vrouwenparochie (20-13)
C-klasse1. Roel Zijlstra, Menaldum (21-8)
2. Guus de Vries, Leeuwarden (21-12)

Volgende wedstrijd op 7 september 2022, aanvang 09:50 uur in Leeuwarden, Sonnenborgh. De Poiesz partij.

 

 

Scroll naar boven