Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Vrouwenparochie, 15 juli 2020

 

De winnaars v.l.n.r. Age van der Goot, Rein Seerden en Frans Alberda.

Primeur voor de 55+ in Vrouwenparochie

Met 72 kaatsers op de lijst was er een goede opkomst in Vrouwenparochie. Hadden wij vorig jaar de primeur door als laatsten van de kantine en kleedkamers gebruik te maken. Nog niet vertrokken of de slopershamer werd al gebruikt.
Dit jaar hadden wij de primeur om als eerste kaatsers ontvangen te worden in het prachtige nieuwe complex dat verrezen was in plaats van de oude. De combinatie dorpshuis en sportaccommodatie is uitermate geslaagd.

Voorafgaand aan de kaatspartij werd nog een minuut stilte gehouden voor onze kaatsvriend en musicus Evert Heeg die vlak na het ingaan van de Coronacrisis overleed.

De weersverwachting was gunstig voor deze dag maar helaas vonden de weergoden het noodzakelijk om ‘s-morgens om half zeven het kaatsveld van Vrouwenparochie te verrassen met een gigantische bak water. Gevolg: een drassig veld waarbij de kaatsers in het perk in hun schoenen stonden te soppen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd met uitglijders en al weer veel strijd geleverd wat de nodige 5-5 6-6 partijen opleverde. Een teken dat wedstrijdleider Piet Keizer goed geloot had volgens voorzitter Ludwig.
Deze kon na afloop aan de 1e prijs winnaars naast de krans een mooi Zwitsers zakmes uitreiken aangeboden door Piet Bosgraaf namens Rehomy uit Drachten.
Onderstaande personen kaatsten zich in de prijzen:

A-klasse 1. Age van der Goot, Goënga (21-13)
2. Ynze Stienstra, Baaium (21-15)
3. Gerrie Otter, Goutum (20-10)
4. Piet de Groot, Midlum (20-13)
5. Jan Hoekstra, Leeuwarden (20-14)
B-klasse 1. Frans Alberda, Harlingen (21-9)
2. Jan Spoelstra, Franeker (21-10)
3. Auke Althof, Dongjum (21-11)
4. Bertus Veldman, Bolsward (21-12)
C-klasse 1. Rein Seerden, Sneek (21-8)

De volgende wedstrijd is op 5 augustus 2020 op Sonnenborgh te Leeuwarden, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven