Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Uitslagen

Leeuwarden, 15-05-2024

De winnaars v.l.n.r. Klaas Postma, Ronald Kramer en Ludwig Seerden, Weer heerlijk kaatsweer op Sonnenborgh. Net als 14 dagen eerder was het weer geweldig kaatsweer. Wel stond de wind wat meer dwars op de perken.

Lees verder »

Leeuwarden, 01-05-2024

De winnaars v.l.n.r. Sieger Siderius, Gerard Voogd en Jan de Jong. Zomers weer op Sonnenborgh De 55-plus mocht weer het veld op. De eerste keer weer op Sonnenborgh dat er ondanks berichten over andere velden

Lees verder »

Franeker, 17-04-2024

De winnaars v.l.n.r. Frans Alberda, ,Jolly Dooper en Jan de Vlas. Slotpartij zaalseizoen 2023-2024 Met 60 kaatsers op de lijst werd de laatste partij van het zaalseizoen 2023-2024 afgewerkt. Deze partij werd gesponsord door supermarkt

Lees verder »

Franeker, 03-04-2024

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Jan de Vlas, Simon Grijpstra. Franeker, 3 april 2024 Onderstaande kaatsers vielen in de prijzen. A-klasse 1. Jan de Jong, Menaldum (21-3)2. Lieuwe Bosch, Tzum (21-6)3. Gerrie Otter, Goutum

Lees verder »

Franeker, 20-03-2024

De winnaars v.l.n.r. Jelle Velsma, Simon Grijpstra en Piet Stellingwerf. Voor aanvang van de wedstrijd werd er een moment stil gestaan bij het overlijden op 99-jarige leeftijd van oud-kaatser Willem van der Meulen uit Drachten.

Lees verder »

Franeker, 06-03-2024

De winnaars v.l.n.r. Roel Sijbesma, Wim Jousma en Klaas Postma. Kort dagje bij de 55+ Met slechts 60 kaatsers op de lijst wordt de spoeling wel erg dun. Bij de B-klasse werden 12 partijen gekaatst

Lees verder »

Franeker, 28-02-2024

De winnaars v.l.n.r. Ynze Stienstra, Jan de Vlas en Simon Grijpstra. Franeker, 28 februari 2024 I.v.m. vakantie geen verslag. Onderstaande kaatsers vielen vandaag in de prijzen. A-klasse 1. Ynze Stienstra, Baayum (21-11 18-6)2. Sikke Koster,

Lees verder »

Franeker, 14-02-2024

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Anne Baarda en Tjerk Jorritsma. Hutspot partij Bij de hutspot partij zijn er natuurlijk wuttels en siepels te winnen. Door Germ Hallema waren deze keer de ingrediënten  beschikbaar gesteld.

Lees verder »

Franeker, 31-01-2024

De winnaars v.l.n.r. Jan Boorsma, Jan Feenstra en Roel Zijlstra. 66 Kaatsers op de lijst voor vandaag. Vervangend wedstrijdleider Jan Dijkstra moest even de kop erbij hebben. Een afmelding, een ziekmelding , een blessure en

Lees verder »

Franeker, 17-1-2024

De winnaars v.l.n.r. Albert Nauta, Jan Boorsma en Wayne Cuttress Franeker, 17-01-2024 I.v.m. omstandigheden geen verslag deze keer. Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen. A-klasse 1. Albert Nauta, Bitgum (21-8) B-klasse 1. Jan

Lees verder »

Franeker, 10-1-2024

De winnaars v.l.n.r. Nanning Seepma, Jan Tuinier, Harke Anema en Jan de Vlas. Nieuw jaar, nieuwe k(r)ansen. Met 66 kaatsers op de lijst starten de 55-plussers het nieuwe jaar. Maar eerst werd er een moment

Lees verder »

Franeker, 20-12-2023

De winnaars v.l.n.r. Johan Hinrichs, Jan Kwast en Wayne Cuttress. Na een correctie bleek niet Johan Hinrichs maar Nanning Seepma in de A-klasse de krans gewonnen te hebben. Dit is 10 januari 2024 gecorrigeerd. Kerstpartij

Lees verder »
Scroll naar boven