Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh – Leeuwarden 27 mei 2015

2015-05-27
De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Jan Boorsma, Anne Baarda, Sipke Hiemstra, en Jan Houwer. (foto Johan Sikkema)

Mooi weer bij de 55+

Op woensdag 27 mei waren de 55 plussers dit seizoen voor de tweede keer te gast op Sonnenborgh in Leeuwarden. De weergoden waren ons dit keer goed gezind. Onder mooie weersomstandigheden gingen 78 kaatsers de strijd aan. Bij de A klassers dit keer 2 winnaars. Jan Houwer en Sipke Hiemstra wonnen beide alle drie keer en hadden beide 7 tegen eersten. Ook de punten in het laatste eerst maakten geen verschil. Om 16.00 uur kon voorzitter Piet Bosgraaf de prijzen uitreiken.

A-klasse: 1. Jan Houwer Bolsward en Sipke Hiemstra Easterein
3. Germ Hallema Jorwerd
4. Reinder Koops Emmen
5. Kees Sikkema Dronten
B-klasse: 1. Jan Boorsma Menaam
2. Auke Kuiken St. Jacobiparochie
3. Harke Anema Witmarsum
4. Evert Heeg Oosterlittens
5. Pieter Bergsma Gytsjerk
C-klasse: 1. Anne Baarda Menaam
2. Albert Dijkstra Harlingen
3. Jaap Zondervan Menaam en Jan Hoekstra Gytsjerk
Scroll naar boven