Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh, 9 mei 2018

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Auke Althof Dongjum, Anne Sijbesma Akkrum en Ludwig Seerden Franeker.

55 plussers weer de wei in.

Op woensdag 9 mei 2018 waren we weer voor de eerste keer dit jaar te gast op Sonnenborgh in Leeuwarden. Een fantastisch mooi veld, schitterend weer, 81 kaatsers en gebak voor een ieder van Anne Dijkstra omdat die zijn verjaardag vierde, het veld seizoen kon niet mooier beginnen.
Drie van de vijf commissieleden waren verhinderd. Toch verliep de wedstrijd vlekkeloos omdat we in Johannes van der Ploeg een geweldige vervangende wedstrijdleider hadden gevonden. Hij zorgde er niet alleen voor dat alle perken bezet bleven en de uitslagen werden genoteerd, maar waarschuwde de kaatsers ook voor het warme weer en spoorde hen aan voldoende te eten en te drinken.
Als tegenprestatie gaven diverse kaatsers zich bij hem op als keurmeester voor de Jong Nederland partij die hij ook mede organiseert. Na afloop was het ook Johannes van der Ploeg die de prijzen uitreikte. Zelfs de Bosgraaf knuffel voor de eerste prijswinnaars ging hem goed af.

De prijzen waren voor:

A klasse: 1. Ludwig Seerden Franeker (21-8)
2. Jan de Jong Menaam (21-9)
3. Piet Stellingwerf Harlingen (21-9)
4. Age van der Goot Goenga (21-12)
B klasse: 1. Auke Althof Dongjum (21-5)
2. Sieger Siderius Dronten (21-6)
3. Sjirk Overal Oldenbroek (21-7)
4. Auke Kuiken St Jabik (21-9)
C-klasse: 1.Anne Sijbesma Akkrum (21-5)
2. Meint Steegstra Ferwerd(21-6)
3. Anne Baarda Menaam (21-9)
4. Bart Limburg Wolvega (21-10)

De volgende partij is over 2 weken 23 mei op het Sjûkelân in Franeker.
Dit is een unieke partij in de Franeker kaatsweek waarin ook Jong Nederlandpartij, Bondspartij senioren en de zachte bal PC plaatsvinden.

Scroll naar boven