Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh, 16 augustus 2017

De winnaars v.l.n.r. Albert Dijkstra (Harlingen), Jan Bootsma (Wommels) en Age van der Goot (Goënga).

Latertje voor de 55+.

Onder een heerlijke zonnetje traden weer 84 kaatsers aan in de kaatsarena van LKC Sonneborgh in Leeuwarden. Er werd heel wat afgezweet want een kwart van alle partijen eindigde op 5-4 of meer. Hierdoor was het ruim 17:00 uur voordat de laatste bal werd opgeslagen op een stand van 5-5 6-6. Nadat door de voorzitter de nodige druk was uitgeoefend om de kantine nog van 30 gehaktballen af te helpen, konden door hem de prijzen uitgereikt worden.

A-klasse:  1. Age van der Goot, Goënga (21-4)
2. Siete Wassenaar, Minnertsga (21-9)
3. Andries Idzerda, Goutum (21-10)
4. Jan Tuinier, Makkum (21-13)
5. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-15)
B-klasse:  1. Jan Bootsma, Wommels (21-10)
2. Jan Spoelstra, Franeker (21-11)
3. Rienk Rienks, Beetgumermolen (21-11)
4. Oeltsje Veldstra, Idaard (21-12)
5. Jan Boorsma, Melnaldum (21-12)
6. Teake Koster, Harlingen (21-13) 
C-klasse:  1. Albert Dijkstra, Harlingen (21-8)
2. Jan Hoekstra, Giekerk (21-12)
3. Gerard Voogd, Harlingen (21-12)

 

Scroll naar boven