Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh – 12 september 2018

De prijswinnaars v.l.n.r. Piet de Groot, Wibe Hoitinga, Theun Hoekstra, Anne Baarda en Sjouke Herrema.

Maar liefst 5 kranswinnaars bij de 55+ op Sonnenborch.

De meerderheid van de 80 kaatsers moesten even zoeken naar LKC omdat de weg was opgebroken voor deze kaatsarena. Onder de bezielende leiding van Johannes van der Ploeg, die op geheel eigen wijze de kaatsers wist aan te sporen, verliep de dag weer vlot. Dit ondanks een klein buitje zo nu en dan. Het veld zag er weer goed uit na alle droogte en er werd zelfs een prijs uitgeloofd aan de mooiste buikschuiver op het natte veld. Helaas werd de prijs niet uitgereikt terwijl er vele mooie schuivers waren te bewonderen. Al dan niet met een punt als resultaat.
Aan het einde van de dag moest er door Johannes flink gerekend en nogmaals gecontroleerd te worden. Maar het bleek toch dat zowel bij de A-klasse als bij de C-klasse 2 winnaars met precies hetzelfde aantal eersten (en punten) voor en tegen gelijk geëindigd waren.
Door de voorzitter werden de volgende personen voorzien van een prijs:

A-klasse: 1. Piet de Groot – Midlum (21-8 18-8)
1. Wibe Hotinga – Boazum (21-8 18-8)
2. Rienk de Groot (21-10)
2. Jan Brandsma (21-10)
3. Roel Sijbesma – Oosterend (21-13)
4. Rick Vlieger – Harlingen (20-9)Gerrie Otter – Goutum (20-11)
5. Gerrie Otter – Goutum (20-11)
B-klasse: 1. Theun Hoekstra – Leeuwarden (21-7)
2. Geert van der Leest – Stiens (21-8)
3. Henk Noordbruis – Marssum (21-9)
4. Wieger Boonstra – Heerenveen (21-9)
5. Piet Bierma – Dronten (21-9)
6. Kees Sikkema – Dronten (21-12)
7. Freek Kuipers – Drachten (21-13)
C-klasse: 1. Anna Baarda – Menaldum (21-8 18-6)
1. Sjouke Herrema – Hoorn (21-8 18-6)
2. Siep Berkenpas – Balk (21-9)
3. Lieuwe Meijer – Minnertsga (21-10)

De volgende wedstrijd is op 26 september 2018 te Wommels, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven