Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh, 11-05-2022.

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Douwe Broersma en Bauke Posthuma.

55+ wer yn’e greide op Sonnenborgh

Eindelijk konden de 76 55-plussers weer het veld op in Leeuwarden bij LKC Sonnenborgh. Onder mooie maar wel winderige omstandigheden werd er weer volop gekaatst. Jammer dat een aantal kaatsers vergeten was dat we ook op het veld achter de telegraaf kruipen waar dat nodig is. Ook zou het prettig zijn om na de laatste wedstrijd het perk even op te ruimen. Dat scheelt de vrijwilligers weer veel tijd en moeite.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse1. Bauke Postuma, Folsgare (21-7)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-10)
3. Germ de Graaf, Noardburgum (21-10)
4. Piet de Groot, Midlum (21-11)
B-klasse1. Douwe Broersma, Midlum (21-8)
2. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-9)
3. Oeds de Roos, Menaldum (21-10)
4. Bertus Veldman, Bolsward (21-12)
5. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-12)
C-klasse1. Jan de Jong, Dronrijp (21-6)
2. Anne Baarda, Menaldum (21-9)
3. Jolly Dooper, Oentsjerk (20-10)

Volgende wedstrijd op 25 mei 2022, aanvang 10:00 uur bij O.G. Huizum, Sportpark Nylân, Middelzeelaan 2, Leeuwarden

 

 

 

Scroll naar boven