Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh, 10-05-2023

De winnaars v.l.n.r. Klaas Postma, Wybren van der Woud en Sicco Jellema.

Weer op het veld op Sonnenborgh.

I.v.m. vakantie (nog) geen verslag.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Wybren van der Woud, Leeuwarden (21-8)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-9 18-8)
3. Andries Idzerda, Goutum (21-9 18-14)
4. Gerrie Otter, Goutum (20-11)

B-klasse1. Sicco Jellema, Wommels (21-6)
2. Theun Hoekstra, Leeuwarden (21-8)
3. Bertus de Jong, Drachten (21-10)
4. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-12)
C-klasse

1. Klaas Postma, Heerenveen (21-5)

Volgende wedstrijd op 24 mei 2023, aanvang 09:50 uur, op Sonnenborgh in Leeuwarden.

Scroll naar boven