Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborgh, 01-09-2021


De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Andries Idzerda, Daan Groen en Jan Bootsma

55 plus kaatsers weer op Sonnenborgh

Voor de eerste keer dit jaar kaatsten wij weer op het vertrouwde Sonnenborgh bij LKC in Leeuwarden. Maar liefst 76 mannen hadden zich hiervoor aangemeld. Wat opviel dat maar liefst zes keer de wedstrijd werd beslist op 5-5 en 6-6. Nadat om half vijf de laatste slag was gevallen kon de voorzitter de prijzen uitreiken. Deze waren voor:

A-klasse
1. Andries Idzerda Goutum (21-2)
2. Ludwig Seerden Franeker (21-6)
3. Ynze Stienstra Baaiem (21-12)
4. Henk Mulder Dronryp (21-12)
5. Gerry Otter Goutum (20-13)

B-klasse
1. Daan Groen Hallum (21-5)
2. Nanne Tigchelaar Achlum (21-6)
3. Rienk de Groot Leeuwarden (21-9)
4. Gerard Roosjen Leeuwarden (21-11)
5. Lieuwe Visser Franeker (21-12)
6. Dirk Wiersma (20-8)

C- klasse
1. Jan Bootsma Wommels (21-3)
2. Jolly Dooper Oentsjerk (21-9)
3. Pieter Bouma Joure (21-11)

De volgende partij is op woensdag 8 september weer op Sonnenborgh in Leeuwarden.

Scroll naar boven