Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborch – 29 augustus 2018

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Rein Seerden Sneek, Johan Hinrichs Harlingen, Gooitzen Roorda Vrouwbuurt.

55 plussers op de Poiesz partij op Sonnenborgh.

Op woensdag 29 aug. 2018 waren te gast op een weer steeds groener wordend Sonnenborgh te Leeuwarden. Er hadden zich maar liefst 86 personen voor deze partij opgegeven.

We troffen het – zoals al het gehele seizoen – met prachtig weer. Door de vele spannende partijen viel de laatste slag pas om 17.00 uur.
Samen met Rein Seerden deelde onze voorzitter de Poiesz waardebonnen uit aan de volgende prijswinnaars.

A klasse:  1. Johan Hinrichs – Harlingen (21-7 18-4)
2. Andries Idzerda – Goutum (21-7  18-6)
3. Gerrit Otter – Goutum (21-9)
4. Reinder Koops – Emmen (21-9)
5 Ludwig Seerden – Franeker (21-9)
6 Anne Kramer – Sneek (21-13)
7 Oeds Broersma – Witmarsum (20-15)
B klasse: 1. Gooitzen Roorda – Vrouwbuurt (21-4  18-14)
2. Jelle Goudberg – Franeker (21-4  18-16)
3. Jan Veenstra – Apeldoorn (21-9)
4. Wiebe Idema – Gytsjerk (21-11)
C-klasse: 1.Rein Seerden – Sneek (21-7)
2.Lieuwe Meijer – Minnertsga (21-8)

De volgende partij is over 2 weken 12 september 2018 wederom op Sonnenborgh in Leeuwarden.

Scroll naar boven