Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborch – 24 mei 2017

De winnaars v.l.n.r.: Jan Spoelstra Franeker, Anne Baarda Menaldum en Johan Bekema Bolsward.

55+ bij de les
Onder prachtige weersomstandigheden waren weer 72 kaatsers naar Sonnenborch gekomen om met elkaar de strijd aan te binden.
Vooraf nam het merendeel plaats in de schoolbanken. De kantine van LKC Sonnenborch wordt namelijk tijdelijk ook gebruikt als leslokaal.


Uiteraard waren de heren niet stil te krijgen en werden dan ook allemaal de klas uitgestuurd om te gaan kaatsen. Na de nodige strijd kwam de volgende uitslag uit de bus:

A-klasse 1. Johan Bekema, Bolsward 
2. Gerrie Otter, Goutum
3. Monte Hallema, Franeker
(21-3)
(21-7)
(21-11)
B-klasse 1. Jan Spoelstra, Franeker
2. Bert Veldman, Bolsward
3. Jan Boorsma, Menaldum
4. Jan Bootsma, Wommels
(21-6 18-10)
(21-6 18-12)
(21-8)
21-12)
C-klasse 1. Anne Baarda, Menaldum
2. Meint Steegstra Ferwert
3. Willem de Vries, Franeker
4. Henk de Vries, IJlst
5. Jan Hoekstra, Giekerk
(21-9)
(21-12)
(21-12) (21-12)
(21-14)
Scroll naar boven