Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Sonnenborch, 21 september 2016

De winnaars van links naar rechts: Piet Stellingwerf, Piet Bosgraaf en Sieger Siderius.

Prachtige afsluiting veldkaatsen 55+

Op de laatste dag dat de 55+ op het veld bezig was dit jaar, werd gekaatst onder prachtige weersomstandigheden. Het was genieten met een heerlijke zonnetje en prettige temperatuur. Op het veld liep de temperatuur bij verschillende partijen wel op. Vele partijen werden op 5 eersten gelijk beslist waaronder een aantal weer met 5-5 en 6-6.

Na afloop een dankwoord door de voorzitter voor de kantinemedewerkers van Sonnenborch die het altijd weer voortreffelijk voor elkaar hebben in Leeuwarden. De ‘baas’ van de kantine Marcel werd evenals de andere medewerkers bedankt en ontving een heerlijke rollade. Ook Rienk de Groot en Anne Dijkstra werden bedankt als veldleggers. Ook zij ontvingen een lekker stukje vlees.

Hierna konden de prijzen worden uitgereikt aan onderstaande winnaars:

A-klasse 1. Piet Stellingwerf, Harlingen
2. Eeltje Wiersma, Berlikum
3. Jan de Jong, Menaldum
4. Germ Hallema, Jorwert
5. Hielke Braaksma, Emmen
B-klasse 1. Sieger Siderius, Dronten
2. Jan Poelstra, Franeker
3. Harke Anema, Witmarsum
4. Douwe Broersma, Midlum
5. Jan Meijer, Hurdegaryp
6. Joost Schaap, Tirns
C-klasse 1. Piet Bosgraaf, Drachten
2. Tjeerd de Jong, Witmarsum
3. Guus de Vries, Leeuwarden

Vanaf 26 oktober 2016 zijn wij weer te gast in De Trije te Franeker.

Scroll naar boven