Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Privacy reglement

Om te voldoen aan de privacy wetgeving is er een privacy reglement opgesteld dat u hieronder aantreft.

Keatsen 55+, secretarieel gevestigd aan De Roeden 25 te 8701 ZG Bolsward, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://keatsen55plus.nl
De Roeden 25
8701 ZG Bolsward
06-43870728

Peter Siemensma is de Functionaris Gegevensbescherming van Keatsen 55+ Hij is te bereiken via secretaris@keatsen55plus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keatsen 55+ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (is het adres van uw computer op het internet)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keatsen 55+ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief
– om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om U de mogelijkheid te bieden u aan te melden voor deelname aan wedstrijden
– om zieken een attentie of kaart te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming en verwerking
Keatsen 55+ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keatsen 55+) tussen zit. Keatsen 55+ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. Laptops
  Gebruikt voor het loten van deelnemers aan wedstrijden. Voor het loten van de wedstrijdlijst door de wedstrijdleider, wordt gebruik gemaakt van Excel. Alleen voor- en achternaam van deelnemers. Na aanmaak wordt deze wedstrijdlijst gemaild naar het secretariaat die zorgt voor het uitprinten van de wedstrijdlijst voor de betreffende speeldag. Beide laptops zijn beveiligd met een wachtwoord.
  Bij het secretariaat worden de lijsten opgeslagen op een beveiligde netwerkomgeving.
 2. Website
  Op de website keatsen55plus.nl worden uitslagen verwerkt en gepresenteerd. Het invoergedeelte is afgeschermd voor de buitenwereld en beveiligd middels een versleuteld wachtwoord. De gegevens zijn alleen door de secretaris van Keatsen 55+ te verwerken. Op de website worden alleen voor- en achternaam alsmede woonplaats getoond.
  De gehele website omgeving is middels een SSL-certificaat beveiligd. Herkenbaar aan het slotje voor de domeinnaam keatsen55plus.nl
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Versio. Gegevens die jij achterlaat op de website van Keatsen 55+ zijn op de servers van Versio opgeslagen.
 3. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 4. E-mail
  De e-mail van Keatsen 55+ wordt gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Versio.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keatsen 55+ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Zolang er wordt deelgenomen aan wedstrijden van Keatsen 55+. Als wordt aangegeven dat deelname wordt beëindigd of na overlijden worden de gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard i.v.m. het tonen van historie van wedstrijd uitslagen. Op verzoek van belanghebbenden kunnen de gegevens uiteraard zo spoedig mogelijk geheel worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keatsen 55+ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keatsen 55+ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keatsen 55+ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@keatsen55plus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Keatsen 55+ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keatsen 55+ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@keatsen55plus.nl. Keatsen 55+ heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
–     Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
–     TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
–     DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (keatsen55plus.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Scroll naar boven