Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Nieuws

Bedankje Jan Kwast

Kaatsvrienden! Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende kaarten, telefoontjes en berichtjes die ik mocht ontvangen na mijn uitvalbeurt in Balk. Het gaat inmiddels weer goed met mij en ik hoop in Huizum even langs te komen.

Lees verder »

Franeker gekke bekken

Door Lieuwe Bosch werden weer de nodige gekke bekken gesignaleerd in Franeker tijdens de 1e veldpartij in 2020. Via onderstaande link zijn deze te bekijken: https://myalbum.com/album/n7ePYUKiGrbd

Lees verder »

Boeren PC gaat toch door

Voor de veehouders of akkerbouwers onder ons. Door de versoepelde maatregelen gaat de Boeren PC toch door op 4 september 2020. Opgave via de website : boerenpc.frl voor 1 september 20:00 uur.

Lees verder »

Corona regels

Zolang er geen wijzigingen zijn in de door het RIVM vastgestelde regels, gelden naast de landelijke regels tevens onderstaande regels voor het meedoen aan kaatspartijen georganiseerd door de Stichting Keatsen 55+. Om deel te kunnen nemen gaat elke deelnemer akkoord

Lees verder »

Johannes de Lang ferstoarn

Ik moat jimme noch even op de hichte bringe fan it ferstjerren fan Johannes de Lang, jerjuster. Johannes hat jierren lang yn de 55+ meikeatst, tot twa of trije jier lyn hij sa’n orerhael krige dat hij yn in rolstoel

Lees verder »

Hâld de moed deryn.

Hâld de moed deryn. Wat in ûnheil en ellinde Giet ‘r oer ús grutte wrâld. Kening Corona dy regearet Dêrfan wurd’ je stil en kâld. ’n Protte deaden, protte siken, Easket hy, mei hurde hân. Eveneminten kin net trochgean, Yn

Lees verder »

Rest foar bal en man

Oars hie de woansdeis nei Peaske de slotpartij wêze sild. No Frans offysjeus winterkampioen fan it earste sealkeatsfearnsjier fan 2020; en Freek nei de Europa-league….We ha gjin Foxferplichtings, dat we hoege yn juny ús kompetysje net út te keatsen. Bisarre

Lees verder »

Evert Heeg overleden

Je ontkwam niet aan Evert. Als hij begon te vertellen over zichzelf en het kaatsen in het algemeen kon je rustig gaan zitten en er de tijd voor nemen. Wat had die man een geheugen. Niet alleen van al zijn

Lees verder »
Scroll naar boven