Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Ludwig Koninklijk onderscheiden

Ook in Franeker was de lintjesregen neergedaald. Hierbij ook een onderscheiding voor onze voorzitter Ludwig Seerden.

Met de woorden “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u Ludwig Seerden, te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.” werd hem de Koninklijke onderscheiding opgespeld door Burgemester Waanders van de Gemeente Waadhoeke, in een volle raadszaal van het gemeentehuis.

Bij de opvolging van Ludwig te zijner tijd zal het wel storm lopen want elke voorzitter van de 55+ is tot nu toe onderscheiden door onze Koning.

Scroll naar boven