Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden – Sonnenborgh 20 september 2017

De winnaars v.l.n.r: Wybren van der Woud, Tom Zuiderhof en Johan van der Veen.

55+ in Leeuwarden met afscheid van Foppe de Vries.Met 84 kaatsers op de lijst werd om 10 uur in Leeuwarden begonnen met het eren van Foppe de Vries uit Buitenpost als scheidend commissielid. Foppe heeft zich 17 jaar lang ingezet voor het 55+ kaatsen naast alle andere activiteiten waar hij zich mee bezig hield. Foppe is een extreme kaatsliefhebber die bij elke Hoofdklassepartij meestal wel aanwezig is. Bij de 55+ hield hij zich de laatste jaren bezig met de financiën en het wedstrijdsecretariaat. Door de voorzitter Piet Bosgraaf werd Foppe bedankt voor zijn jarenlange inzet en kreeg een dinerbon uitgereikt om samen met zijn Wietske eens even lekker uit eten te gaan. Vervolgens nam Foppe zelf het woord en bedankte al zijn kaatsvrienden voor de steun al die jaren. Als laatste kregen Foppe en Wietske een duokrans omgehangen. Foppe wordt opgevolgd door Gerrie Otter.

Na al deze plichtplegingen werd er ook weer volop gekaatst onder mooie kaatsomstandigheden op een drassig en sompig Sonnenborgh. Na afloop van de partijen bedankte de voorzitter eerst de vrijwilligers van LKC en reikte daarna de prijzen uit aan onderstaande personen:

A-klasse: 1. Wybren van der Woud, Leeuwarden 21-4
2. Rienk de Groot, Leeuwarden 21-8
3. Age van der Goot, Goënga, 21-10
4. Bertus de Jong, Leeuwarden 21-10
5. Henk Porte, Leeuwarden 21-10
B-klasse: 1. Johan van der Veen, Oentsjerk 21-5
2. Peter Siemensma, Bolsward 21-8
3. Jan de Ridder, Tolbert 21-10
4. Harry Oudendag, Hommerts 21-11
5. Anne Dijkstra, Leeuwarden 21-11
6. Wim Jousma, Tietjerk 21-13
7. Auke Althof, Dongjum 21-13
C-klasse: 1. Tom Zuiderhof, Harlingen 21-6
2. Martinus van der Meer, Witmarsum 21-13
3. Jan Hoekstra, Giekerk 21-14
4. Henk de Vries, IJlst 20-13

Bekijk HIER de foto’s die Lieuwe Bosch heeft gemaakt.

Scroll naar boven