Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 6-9-2023, Poiesz partij

De winnaars v.l.n.r. Oeds de Roos, Ludwig Seerden en Piet Zijlstra.

Warme septemberdag op Sonnenborgh

verslag volgt …….

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Ludwig Seerden, Franeker (21-5)
2. Klaas Kramer, Dronrijp (21-8)
3. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-9)
4. Jan de Jong, Menaldum (21-11)

B-klasse1. Oeds de Roos, Menaldum (21-5)
2. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-7)
C-klasse

1. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-9)

Laatste veldwedstrijd met vele prijzen is op 20 september 2023 in Wommels, aanvang 09:50 uur,

Scroll naar boven