Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 30-08-2023

De winnaars v.l.n.r. Germ Hallema, Ronald Kamer en Piet Zijlstra.

Het was onstuimig op Sonnenborgh.

Ruim 63 kaatsers waren weer naar Sonnenborgh getogen ondanks de weersvoorspellingen. Nu vielen die achteraf wel mee op een enkele stevige bui na maar gelukkig heeft Sonnenborgh een grote overdekte tribune.
De iets later aanwezige wedstrijdleider trok de touwtjes weer strak aan zodat ondanks de regen de partijen toch nog redelijk op tijd werden uitgespeeld. Jarenlange ervaring komt dan toch weer van pas!

In de C-klasse niemand met 2 punten. Bij de 55+ telt de partij ook gewonnen bij verlies op 5-5 6-6 in de 1e of 2e partij.. Dat gebeurde 2 kaatsers vandaag die de prijs ontvingen.
Om wedstrijd-fixing te voorkomen geldt dit niet in de 3e partij. De oud-voorzitter werd van zijn eigen ingestelde regel nu het slachtoffer en viel buiten de prijzen.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Germ Hallema, Jorwert (21-5)
2. Gerrie Otrer, Goutum (21-7)
3. Erik de Groot, Leeuwarden (21-10)

B-klasse1. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-7)
2. Daan Groen, Hallum (21-9)
3. Gerard Roosjen, Leeuwarden (21-10)
4. Oeds de Roos, Menaldum (21-13)
5. Sicco Jellema, Wommels (20-7)
C-klasse

1. Ronald Kramer, Dronrijp (20-13)
2. Jan (Mexico) Kwast, Harlingen (20-15)

Volgende wedstrijd op 6 september 2023 op Sonnenborgh (Poiesz-partij), aanvang 09:50 uur,

Scroll naar boven