Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 28 augustus 2019

De winnaars v.l.n.r. Guus de Vries, Oeds de Roos en Eeltje Wiersma

Warme Poiesz partij.

Op woensdag 28 augustus 2019 waren de 55+ kaatsers te gast op een warm Sonnenborgh te Leeuwarden. Gelukkig kwam er ’s middags een beetje verkoeling. Er hadden zich 78 liefhebbers voor deze partij opgegeven.

Ondanks de warmte is er hevig gestreden om de Poiesz waardebonnen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze waarnemend wedstrijd leider Jan Dijkstra.

Samen met Rein Seerden deelde onze voorzitter Piet Bosgraaf de waardebonnen uit aan de volgende prijswinnaars.

A-klasse
1. Oeds de Roos Menaam (21-7 18-6)
2. Andries Idzerda Goutum (21-7 18-10)
3. Roel Sybesma Easterein (21-9)
4. Jan Hoekstra Leeuwarden (21-10

B-klasse
1. Eeltje Wiersma Berltsum (21-5)
2. Jan Spoelstra Franeker(21-6)
3. Jelle Feenstra Hurdegaryp (21-7)
4. Gooitzen Roorda Froubuurt (21-13)

C-klasse
1. Guus de Vries Leeuwarden (21-6)
2. Anne Baarda Menaam (21-9)
3. Roel Kuipers (21-11)

Volgende wedstrijd is wederom op Sonnenborgh op 11 september 2019, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven