Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 26 juni 2019

De winnaars v.l.n.r. Hein Nijdam, Gerrie Otter en Andries Gillebaard

Fris kaatsweer bij 55+

Na 2 hete dagen en nachten was het gelukkig een stuk aangenamer toen de 71 kaatsers aan weer een kaatsdag begonnen op Sonennborgh. Het was zelfs een beetje fris.
Dat de warme nachten slaapgebrek hadden opgeleverd bij een aantal was duidelijk merkbaar aan de uitslagen. Niet leuk als je 3 spul zonder een eigen eerst om de oren krijgt. Betekent ook dat de kranswinnaars niet al te veel eersten tegen hadden.
Uiteindelijk ontvingen onderstaande kaatsers een prijs:

A-klasse 1. Gerrie Otter, Goutum (21-4)
2. Alle Mosselman, Goutum (21-7)
3. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-9)
4. Jan Veenstra, Apeldoorn (21-12)
5. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-13)
B-klasse 1. Andries Gillenbaard, Heerenveen (21-6)
2. Sjirk Overal, Oldenbroek (21-8)
3. Piet Bierma, Dronten (21-10)
4. Rienk Rienks, Beetgumermolen (21-12)
C-klasse 1. Hein Nijdam, Franeker (21-5)
2. Lieuwe Meijer, Minnertsga (21-7)
3. Anne Baarda, Menaldum (21-11)
4. Willem de Vries, Franeker (21-13)

De volgende wedstrijd is op 3 juli op ’t Sjûkelân in Franeker, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven