Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 26 augustus 2020

De winnaars v.l.n.r. Gerrie Otter, Rein Seerden en Henk Bloemsma.

Van hittegolf naar zomerstorm.

Kaatsten de 55-plussers een week geleden nog tijdens een hittegolf, vandaag stond er een stormachtige wind met uitschieters naar kracht 9 en het nodige water voorspeld. Gelukkig viel de hoeveelheid water mee en kon er gekaatst worden. Met 82 kaatsers op de lijst was een vlot verloop te verwachten maar….met 7 in plaats van 8 perken en 14 partijen die op 5-5 werden beslist, viel de laatste slag om half zes. Een koorgezelschap die vanaf half vier op de tribune zou zingen moest zich helaas stilhouden. Er mocht immers niet gezongen worden bij sportwedstrijden!
Of de zangers en zangeressen of de kaatsers daar gelukkig mee waren zullen we nooit weten.
Dat niet iedereen in het begin goed met de harde wind kon omgaan bleek aan het grote aantal voor- en buitenslagen. Maar in de loop van de dag werd dit wel beter.
Omstreeks kwart voor zes waren de prijzen aan onderstaande kaatsers uitgereikt en vertrokken ze onder begeleiding van de overgebleven zangers huiswaarts.

A-klasse 1. Gerrie Otter, Goutum (21-9)
2. Jan Feenstra, Winsum (21-12)
3. Joop Bootsma, Reahûs (21-13)
4. Germ Hallema, Jorwert (20-13)
B-klasse 1. Henk Bloemsma, IJsselmuiden (21-8)
2. Gerben Staphorsius, Dronten (21-9)
3. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-10)
4. Frans Alberda, Harlingen (21-10)
5. Jan Boorsma, Menaldum (20-12)
6. Pieter Bergsma, Gytsjerk (20-12)
7. Harke Anema, Witmarsum (20-15)
C-klasse 1. Rein Seerden, Sneek (21-11)

De volgende wedstrijd is op 9 september 2020 op Sonneborgh te Leeuwarden (Poiesz partij), aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven