Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 15-05-2024

De winnaars v.l.n.r. Klaas Postma, Ronald Kramer en Ludwig Seerden,

Weer heerlijk kaatsweer op Sonnenborgh.

Net als 14 dagen eerder was het weer geweldig kaatsweer. Wel stond de wind wat meer dwars op de perken. Ook was deze met sterke vlagen zo nu en dan verantwoordelijk voor de buitenslagen. Voor sommige kaatsers een goed excuus.
Met 61 kaatsers op de lijst werd er met name in de A-klasse goed gescoord wat het aantal prijswinnaars betrof.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.
A-klasse 1. Ludwig Seerden, Franeker (21-7 18-6)
2. Age van der Goot, Goënga (21-7 18-8)
3. Gerrie Otter, Goutum (21-8 18-8)
4. Ale Mosselman, Goutum (21-8 18-8)
5. Sicco Jellema, Wommels (21-9)
6. Jan Tuinier, Makkum (21-11)
7. Lieuwe Bosch, Tzum (20-12)
B-klasse 1. Klaas Postma, Heerenveen (21-4)
2. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-9)
C-klasse 1. Ronald Kramer, Dronrijp (21-6
2. Rein Seerden, Sneek (21-10)

Volgende wedstrijd op 5 juni 2024 op It Sjûkelân in Franeker , aanvang 09:50 uur,

Scroll naar boven