Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Leeuwarden, 08-09-2021


De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Eeltje Wiersma, Piet Bosgraaf en Roel Sijbesma

Op woensdag 8 september 2021 kaatsen de 55 plussers wederom op Sonnenborgh. Ditmaal onder zeer zomerse omstandigheden. Er stonden 66 kaatsers op de lijst. Wat minder dan de vorige keren. De grijze plaag is weer op vakantie en ook kampen sommigen wat met blessures. Nadat de voorzitter onze plaatsvervangende wedstrijdleider Jan en de vrijwilligers van LKC had bedankt deelde hij de prijzen uit.

A-klasse
1. Roel Sijbesma Easterein (21-5).
2. Frans Alberda Harlingen (21-6)
3. Ludwig Seerden Franeker (21-6)
4. Ferdinand van der Werf Joure (21-7)

B-klasse
1. Eeltje Wiersma Berltsum (21-4)
2.Theun Hoekstra Leeuwarden (21-7)
3. Jan Kwast Harlingen (2-8)
4. Jan Bootsma Wommels (21-9)
5. Daan Groen Hallum (21-9)
6. Hendrik Porte Leeuwarden (21-9)

C- klasse
1. Piet Bosgraaf Drachten (21-6)
2. Anne Baarda Menaam (21-7)

De volgende partij is op woensdag 22 september in Wommels.

Scroll naar boven