Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Kompetitie 2010 eindstand

De uitslagen van Hijum (12 mei) en Heerenveen (7 juli) zijn hierin niet verwerkt,
vanwege het afwijkende karakter van deze wedstrijden.

Oeds de Roos (foto) wint het klassement 55+ in 2010.

      EINDSTAND Keren
Nr. Naam Plaats Voor Tegen Saldo Meegedaan
1 Roos de Oeds Menaldum 368 258 110 21
2 Veen v.d. Johan Oenkerk 375 270 105 22
3 Keizer Piet St Annapar. 277 179 98 16
4 Herrema Sjouke Hoorn 263 172 91 15
5 Dijkstra Anne Leeuwarden 378 293 85 23
6 Schuurmans Hilbr. Bolsward 277 192 85 17
7 Bootsma Jan Wommels 241 156 85 14
8 Voogd Gerard Midlum 272 189 83 16
9 Wassenaar Siete Minnertsga 336 257 79 20
10 Oudendag Joh. Arum 214 135 79 12
11 Vlugt v.d. Jan Heerenveen 345 267 78 20
12 Smit Theo Franeker 210 137 73 12
13 Beimers Jan Dronrijp 358 287 71 22
14 Werf v.d Anne Sneek 313 242 71 19
15 Steneker Herman Leeuwarden 195 127 68 11
16 Homminga Hans Joure 223 159 64 13
17 Mosselman Ale Goutum 312 251 61 19
18 Stellingwerf Piet Harlingen 223 162 61 13
19 Heeg Evert Oosterlittens 311 254 57 19
20 Ridder de Jan Stynsgea 185 128 57 11
21 Monsma Anne Marssum 152 96 56 8
22 Kamstra Durk Franeker 144 91 53 8
23 Kuipers Freek Drachten 191 139 52 11
24 Velstra Oeltsje Idaerd 274 223 51 17
25 Jorritsma Tjerk Heerenveen 148 98 50 8
26 Veenstra Jan Apeldoorn 311 262 49 20
27 Algra Johannes Franeker 207 159 48 13
28 Noordbruis Henk Marssum 273 227 46 17
29 Nicolai Sjoerd Witmarsum 319 274 45 20
30 Stienstra Ynze Baaium 290 245 45 19
31 Hallema Monte Franeker 227 182 45 14
32 Dijkstra Albert Giekerk 281 237 44 18
33 Dooper Jolly Oenkerk 335 292 43 21
34 Vries de Teade Franeker 306 266 40 20
35 Veen v.d. Rinze Koarnjum 294 255 39 19
36 Zee v.d. Siebe Lelystad 238 200 38 16
37 Koster Sikke Dokkum 190 152 38 12
38 Tamminga Willem Franeker 218 181 37 13
39 Overal Sjirk Oldenbroek 170 134 36 10
40 Scholten Koop De Wylgen 235 200 35 15
41 Broersma Oeds Witmarsum 326 292 34 21
42 Hoekstra Geert Joure 281 247 34 18
43 Wierda Joh. Hallum 228 194 34 15
44 Broersma Douwe Midlum 89 55 34 5
45 Kuiken Auke St Annapar. 290 259 31 19
46 Koopmans Germ Aldtsjerk 245 215 30 16
47 Postma Klaas Heerenveen 225 195 30 14
48 Takema Jelle Harlingen 197 167 30 12
49 Tijssen Kees Reduzum 138 108 30 8
50 Postma Henk Marssum 114 84 30 8
51 Goudberg Jelle Franeker 286 257 29 19
52 Harkema Tsjeard Spannum 158 129 29 10
53 Palsma Heinz Sexbierum 240 212 28 16
54 Kuipers Roel Koarnjum 311 284 27 20
55 Meijer Lieuwe Minnertsga 280 253 27 19
56 Rodenhuis Siebren Marssum 232 205 27 15
52 Boorsma Jan Menaldum 203 176 27 14
53 Baarda Anne Menaldum 268 242 26 17
54 Lei v/d Eddy Leeuwarden 208 182 26 13
55 Weiland Hendrik Koarnjum 136 110 26 8
56 Bergsma Pieter Gytsjerk 233 208 25 15
57 Hoekstra Jan Giekerk 227 202 25 15
58 Overberg Piet Leeuwarden 153 128 25 10
59 Jousma Bauke Menaldum 91 66 25 5
60 Idzerda Andries Goutum 196 172 24 13
61 Dijk van Klaas Harich 185 162 23 12
62 Vuijk Henk Birdaard 185 162 23 12
63 Schaap Joost Tirns 56 33 23 3
64 Dijkstra Albert Harlingen 209 187 22 14
65 Winkel Gerrit St Annapar. 166 144 22 11
66 Punter Jouke Wommels 237 218 19 16
67 Veldman Bert Bolsward 219 200 19 15
68 Buitenga Jan St Nicolaasga 187 168 19 12
69 Bonnema Rein Sneek 50 31 19 3
70 Wiersma Sipke Sint Jabik 323 305 18 22
71 Wortman Joop Joure 192 174 18 13
72 Vries de Gerrit Franeker 137 119 18 9
73 Bouma Pieter Joure 224 207 17 15
74 Bergsma Marten Reduzum 264 248 16 17
75 Gillebaard Andries Heerenveen 259 243 16 17
75 Steegstra Luitzen Blija 252 236 16 17
76 Wiglema Dirk Joure 189 173 16 13
77 Bosgraaf Piet Drachten 290 275 15 19
78 Zee v.d. Sipke Tzummarum 180 165 15 12
79 Houwer Jan Bolsward 84 69 15 5
80 Zijlstra Roel Menaldum 79 64 15 5
81 Boersma Lieuwe Apeldoorn 67 52 15 4
82 Roukema Hielke Winsum (Fr) 21 6 15 1
83 Vries de Ype Oenkerk 329 315 14 22
84 Twerda Tom Putten 128 114 14 8
85 Visser Wiebe Leeuwarden 127 113 14 8
86 Tienstra Anne St Annapar. 96 82 14 6
87 Postma Henk Franeker 36 22 14 2
88 Poelstra Skelte Hijum 111 98 13 7
89 Boer de B.   21 8 13 1
90 Boersma Jappie Sneek 21 8 13 1
91 Postmus Frans Hitzum 127 115 12 8
92 Bruinsma Jan Heerenveen 38 26 12 2
93 Hoeve ten J.   38 26 12 2
94 Otter Gerrit Goutum 21 9 12 1
95 Porte Henk Leeuwarden 161 150 11 10
96 Hilarides Hans St Jacob 151 140 11 10
97 Houtsma Thijs Westhoek 81 70 11 5
98 Sikkema Kees Dronten 203 193 10 13
99 Weg bij de Gerrit Harlingen 165 155 10 11
100 Bloemsma Henk IJsselmuiden 88 78 10 6
101 Groen Daan Hallum 48 38 10 3
102 Kooistra Catrinus Goaiingea 21 11 10 1
103 Linden v.d Jan Amsterdam 142 133 9 9
104 Miedema Anno Stiens 49 40 9 3
105 Kooistra H.   17 8 9 1
106 Tiesnitsch Jurjen Westhoek 155 147 8 10
107 Anema Douwe Nes 89 82 7 6
108 Anema Lieuwe St.Anna Par. 68 61 7 4
109 Vries de D.   20 13 7 1
110 Bootsma Henk De Knipe 330 324 6 23
111 Meulen v.d Willem Drachten 313 307 6 22
112 Palsma Tjalling Sneek 32 26 6 2
113 Koster Anne Goutum 18 12 6 1
114 Kramer Anne Skearnegoutum 18 12 6 1
114 Soepboer Minne Surhuisterveen 256 251 5 17
115 Bosklopper Wim Goutum 180 175 5 12
116 Roskam Ate Easterliitens 17 12 5 1
117 Jongsma Douwe Brantgum 14 9 5 1
118 Langhout Jopie Drachten 47 43 4 3
119 Woud v.d. Jan Goutum 18 14 4 1
120 Koops Reinder Emmen 17 13 4 1
121 Oudendag H.   16 12 4 1
122 Feenstra Jan Winsum (Fr) 286 283 3 19
123 Jong de Bert Leeuwarden 223 220 3 15
124 Sybesma Anne Akkrum 189 186 3 13
125 Steensma Henk Sneek 144 141 3 10
126 Steegstra Meint Ferwert 84 81 3 6
127 Jong de Gerrit IJsbrechtum 65 62 3 5
128 Brandsma Jan Grijpskerk 60 57 3 4
129 Goot v.d. Age Goaiingea 45 42 3 3
130 Baarda Ytsje   16 13 3 1
131 Bootsma Joop Reahûs 12 9 3 1
132 Wal v.d Jacobus St Jacob 106 104 2 7
133 Andringa Jan Minnertsga 31 29 2 2
134 Groot de Piet Midlum 30 28 2 2
135 Velsma Jelle Tzummarum 29 27 2 2
136 Homsma D.   18 16 2 1
137 Meulen v.d Tjeerd   17 15 2 1
138 Siderius Sieger Dronten 17 15 2 1
139 Hasz Wiep Dronrijp 251 250 1 17
140 Kinderman Albert Oentsjerk 58 57 1 4
141 Sijtsinga Jan Heerenveen 41 40 1 3
142 Werkhoven Henk Gytsjerk 32 31 1 2
143 Elzinga Roel Jirnsum 30 29 1 2
144 Meijer Appie Heerenveen 16 15 1 1
145 Wijnsma Appie Leeuwarden 16 15 1 1
146 Herrema Lou Slappeterp 117 117 0 8
147 Vormeer Sjerp Dieren 116 116 0 8
148 Porte Willem   16 16 0 1
149 Veer v.d Bouwe Winsum (Fr) 15 15 0 1
150 Heeg Ymte Spannum 14 14 0 1
151 Miedema Jappie Stiens 79 80 -1 6
152 Zwaga Ernst 8 feb † Boornbergum 30 31 -1 2
153 Terpstra Leendert Franeker 254 256 -2 18
154 Helfrich Cathrines Grou 88 90 -2 6
155 Faber Germ Sneek 56 58 -2 4
156 Zijlstra Riemer Jirnsum 27 29 -2 2
157 Donga Anne Sint Jabik 13 15 -2 1
158 Jonkman Jan Akkrum 10 12 -2 1
159 Limburg Bart Wolvega 179 182 -3 12
160 Boer de Harry St Nicolaasga 11 14 -3 1
161 Althof Auke Dongjum 285 289 -4 20
162 Groot de Rienk Leeuwarden 143 147 -4 10
186 Ennema Paulus Leeuwarden 14 18 -4 1
187 Miedema H.   13 17 -4 1
188 Bleeker Jan Sneek 319 324 -5 23
189 Binsma Cor Apeldoorn 191 196 -5 14
190 Rienks Rienk Beetgumermolen 177 182 -5 12
191 Groot de Anne Veenwouden 71 76 -5 5
192 Goudberg Jouke   12 17 -5 1
193 Monsma Durk Mantgum 145 152 -7 10
194 Hallema Germ Jorwert 132 139 -7 9
195 Zwager Piet Franeker 74 81 -7 5
196 Smit Rients Wommels 5 12 -7 1
197 Bierma Piet Dronten 52 60 -8 4
198 Plaats v.d. G.   10 18 -8 1
199 Zijlstra Piet Menaldum 283 292 -9 20
200 Volbeda Jan Sexbierum 8 18 -10 1
201 Dijkstra Oege Hijum 272 283 -11 19
202 Haan de Anne Leeuwarden 181 192 -11 13
203 Lantinga Rinze Sneek 34 45 -11 3
204 Jong de Anne Middenmeer 166 178 -12 12
205 Leij v.d Daam Dronrijp 225 238 -13 16
206 Boonstra Wieger Heerenveen 99 112 -13 7
207 Wiersma Wopke Dokkum 106 120 -14 8
208 Hofstra A.   7 21 -14 1
209 Meijer Janke Heerenveen 7 21 -14 1
210 Grijpstra Simon Aalsum 162 181 -19 12
211 Wal v.d Joh. Frjenstjer 113 132 -19 9
212 Sikkema Johan Emmeloord 312 334 -22 22
213 Koster Teake Harlingen 32 54 -22 3
214 Smidt Arjen Earnewâld 28 50 -22 3
215 Bruin de Jan Harlingen 157 180 -23 12
216 Engbringhof Andries Franeker 146 171 -25 12
217 Lang de Douwe Franeker 84 110 -26 7
218 Berkenpas Siep Balk 185 213 -28 14
219 Veen v.d. Jaap St Annapar. 120 154 -34 10
220 Vries de Henk IJlst 161 196 -35 13
221 Nijdam Hein Franeker 68 103 -35 6
222 Seerden Rein Sneek 178 215 -37 14
223 Meer v.d Martinus Witmarsum 98 143 -45 9
224 Wagenaar Jan Winsum (Fr) 229 278 -49 18
225 Jongsma Joeke Heerenveen 261 313 -52 20
  Totalen   31922 28661 3261 2090
             
Aantal keren: 23   Gemiddeld: 90,9 kaatsers

In 2009 deden gemiddeld  93,6 kaatsers mee.

Scroll naar boven