Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Koarnjum-Jelsum, 8 augustus 2019

De winnaars v.l.n.r. Jan Bruinsma, Eeltje Wiersma en Jan Kwast.

23e Anne Bouma – Kees Smitpartij
Ondanks wat afzeggers waren er weer ruim 70 kaatsers te vinden in Koarnjum-Jelsum waar al weer voor de 23e keer door de 55+ de Anne Bouma – Kees Smitpartij partij verkaatst werd. De organisatie was zoals elk jaar weer voortreffelijk.
Voor iedereen was er een overheerlijk stuk oranjekoek bij de koffie aangeboden door Willem van der Meulen. Hij had 49 kaarten gekregen ter gelegenheid van zijn 70-jarig huwelijk met zijn vrouw Rieny. Zij hadden het geweldig gevonden de overvolle brievenbus.
Na de koffie en oranjekoek werd er weer gestreden om de vele prijzen die er weer waren te verdienen. Ook degene met 18 of 19 punten maakten kans op een prijs.
Met een heerlijk zonnetje maar een straffe wind werd er vlot door gekaatst zodat voorzitter Ytzen van der Werff van KF It Partoer mooi op tijd de prijzen kon uitreiken aan de volgende kaatsers:

A-klasse 1. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-6)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-7)
3. Roel Hoogland, Beetgumermolen (19)
4. Jan Brandsma, Grijpskerk (18)
5. Henk Peterson, Damwâld (18)
B-klasse 1. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-5)
2. Johan van der Veen, Oentsjerk (21-8)
3. Sjirk Overal, Oldenbroek (19)
4. Auke Althof, Dongjum (19)
C-klasse 1. Jan Kwast, Harlingen (21-5)
2. Koop Scholten, De Wilgen (21-10)
3. Anne Sijbesma, Akkrum (21-12)
4. Sjoerd Nicolai, Wytmarsum (18)
5. Heinz Palsma, Sexbierum (18)

Kaatsers met 18 of 19 punten die hun prijs niet ontvangen hebben krijgen deze of bezorgd of een berichtje waar af te halen.
De volgende wedstrijd is op 14 augustus bij OG Huizum aan de Middelzeelaan te Leeuwarden

Scroll naar boven