Keatsen 55+

Kerstpartij 2022

Op 21 december 2022 wordt weer de traditionele Kerstpartij gehouden.

Na afloop kan er weer aangeschoven worden voor een buffetmaaltijd, verzorgd door
De Stadsherberg in Franeker. De partners kunnen ook deelnemen aan de maaltijd. Voor de maaltijd betaald u € 14,00 per persoon.

Graag willen wij van tevoren weten wie er willen deelnemen aan de maaltijd en of de eventuele partner ook deelneemt aan de maaltijd.

U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar secretaris@keatsen55plus.nl of dit aan te geven tijdens de kaatspartij op 7 december a.s..

Uw opgave moet uiterlijk 10 december binnen zijn. Aanmelden om mee te kaatsen gaat via de gebruikelijke weg!

Scroll naar top