Keatsen 55+

Johannes de Lang ferstoarn

Ik moat jimme noch even op de hichte bringe fan it ferstjerren fan Johannes de Lang, jerjuster. Johannes hat jierren lang yn de 55+ meikeatst, tot twa of trije jier lyn hij sa’n orerhael krige dat hij yn in rolstoel telâne kaam. In markante man, fanâld út Wynaem…..

Jan Buitenga

Scroll naar top