Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Jelsum-Koarnjum-Britsum 6 augustus 2015

De winnaars v.l.n.r.: Gerrie Otter, Albert Dijkstra en Age van der Goot.

Kaatsers 55+ hittebestendig.
De 55+ kaatsers waren op 6 augustus te gast bij K.F. “It Partoer” uit Jelsum-Koarnjum-Britsum. Met een temperatuur rond de 28 graden werd voor de 19e keer de Anne Bouma – Kees Smit partij verkaatst. Het veld lag er strak bij al was het gras wat lang volgens de kenners. De organisatie had weer een mooi prijzenpakket bij elkaar kunnen halen dankzij de vele sponsors.
Met 84 parturen werd de lijst toch vlot afgewerkt. De laatste partij werd ook een van de spannende partijen. Met een stand van 5-5 6-6 op de telegraaf werd het partuur van S. Herema, R. Seerden en R. Kuipers winnaar door een zitbal van Rein Seerden.
Om half zes waren alle betrokkenen voorzien van een attentie en de winnaars van een goed gevulde mand met diverse artikelen.

De winnaars:

A-klasse 1. Age van der Goot
2. Edy van de Ley
3. Tjeerd Bouma
4. Ynze Stienstra
5. Oeds Broersma
B-klasse 1. Gerrie Otter
2. Auke Althof
3. Gooitzen Roorda
4. Jan Veenstra
C-klasse 1. Albert Dijkstra
2. Jan Hoekstra
3. Sjouke Herrema
Scroll naar boven