Keatsen 55+

Jaar overzichten

Jaaroverzichten, aantal wedstrijden, deelnemers, kransen en prijzen.
Jaar Aantal
wedstrijden
Gemiddeld
aantal
deelnemers
Aantal
kransen
uitgereikt
Aantal
prijzen
uitgereikt
2021 10 74,9 31 113
2020 12 88,5 35 132
2019 27 85,9 84 323
2018 26 89,5 81 333
2017 25 89,6 75 313
2016 23 87,1 74 286
2015 25 90,7 80 318
2014*2988,1
2013*2593,8
2012*2690,4
2011*2496,4
2010*2390,9

Bij de winnaars zijn niet de partijen meegeteld die met 6-6 5-5 verloren zijn,
maar die wel meegeteld hebben voor een prijs.
*Van voor 2015 zijn het aantal kransen en winnaars niet bekend.
Scroll naar top