Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Huizum, 12 augustus 2021

Winnaars 12-08-2021
De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Anne Baarda, Jan Meyer en Sikke Koster.

55 plus partij in Huizum

De 55 plussers waren op donderdag 12 aug. 2021 neergestreken in Huizum.
Jarenlang waren we op de donderdag na de Freule te gast in Jelsum -Cornjum. Deze vereniging heeft jammer genoeg echter aangegeven deze partij niet meer te kunnen organiseren vandaar nu in Huizum.
Op een prachtig mooi veld met heerlijk kaatsweer konden de kaatsers strijden om de fraaie kransen (zie foto) aangeboden door Garage Otter uit Leeuwarden.
Nadat een ieder weer drie partijen hadden gespeeld kon de voorzitter de prijzen weer uitreiken nadat hij eerst de dames van de catering in het zonnetje had gezet. Alle drie kregen een pakketje met lekkers.
De prijzen waren voor:

A-klasse
1. Sikke Koster Dokkum (21-7)
2. Anne Brouwer Wommels (21-8)
3. Gerrie Otter Goutum (21-9)
3. Tjeerd Bouma Leeuwarden (21-6)
4. Piet Stellingwerf Harlingen (21-9)
5. Ludwig Seerden Franeker (20-8)

B-klasse
1. Jan Meier Hurdegaryp (21-6)
2. Eeltje Wiersma Berltsum (21-8)
3. Sjirk Overal Oldenbroek (21-13)

C- klasse
1. Anne Baarda Menaam (21-5)
2. Jan Hoekstra Gietsjerk (21-7)
3. Jan Boorsma Menaam (21-7)
4. Jan de Jong Dronryp (21-10)

De volgende partij is volgende week woensdag 18 augustus 2021, weer in Huizum.

Scroll naar boven