Keatsen 55+

Historie

Overzicht van de commissieleden.

Piet Keizer Loting vanaf eind 2009.
Johan Sikkema Wedstrijdverslagen en foto’s naar website Jan Braaksma en KNKB vanaf begin 2007. Secretaris in de Commissie vanaf eind 2008. Midden 2010 de site www.kaatsen55plus.nl gecreëerd en vanaf die tijd is Johan webmaster geweest. In juli 2014 is door Peter Siemensma – Bolsward de website volledig gerenoveerd. Op 31 december 2014 heeft Johan zijn functie bij de Commissie 55+ beëindigd.
Piet Bosgraaf Voorzitter van de Commissie vanaf eind 1994.
Cor Vos Loting en wedstrijdleiding vanaf eind 1994 t/m 2002. Overleden op 12 mei 2011. Hij is 74 jaar geworden.
Jan Hoeksma Penningmeester vanaf eind 1994 t/m 2002.
Paulus Ennema Loting en wedstrijdleiding vanaf 2003 t/m 2005.
Henk Seerden Secretaris vanaf eind 1994 t/m 2009. Beëindigd wegens gezondheidsreden.
Foppe de Vries Wedstrijdleiding vanaf 2004 en tevens penningmeester in de Commissie vanaf eind 2005. Gestopt eind 2017.
Minne Soepboer Penningmeester in 2004 en 2005. Loting in 2006 t/m 2009. Vanaf 2010 algemeen.
In deze periode heeft Minne heel vaak Piet Keizer en Foppe de Vries vervangen, wanneer laatstgenoemden verhinderd waren wegens ziekte of vakantie. Op 31 december 2014 heeft Minne zijn functie bij de Commissie 55+ beëindigd.

Het 55+ kaatsen een groot succes.
Om de 14 dagen wordt er op woensdag gekaatst, in de zomer (Sonnenborgh – Leeuwarden) en in de winter (De Trije – Franeker ).

Aanvangstijd 10.00 uur. Einde ongeveer 16.00 uur.
Bovendien zijn er in het zomerseizoen nog speciale wedstrijden in Balk (PC), Heerenveen, Jelsum/Cornjum, Sneek, Goutum en vanaf 2013 Vrouwenparochie.

In 2014 waren er iets minder deelnemers.
Totaal aantal deelnemers 196 en in totaal werden er 29 wedstrijden gespeeld met een gemiddelde deelname van 88,1 en gemiddelde leeftijd van 68,51. Er waren 22 kaatsers, die slechts 1x meededen en 3 man alle 29x, t.w. Jan Feenstra, Freek Kuipers en Jan Wagenaar. Dan waren er 8 kaatsers, die slechts 1x misten en ook 8 die voor het eerst meededen. Het lagere gemiddelde komt waarschijnlijk doordat er meer wedstrijden waren (op het veld).
Er is ons 1 kaatser ontvallen (Henk Postma uit Marssum) en Janny Zijlstra is ons ontvallen. Zij heeft de eerste 15 jaar voor Lief en Leed gezorgd. Verdere informatie vindt u onder “Lief en Leed”.  Van boven de 80 deden er nu nog maar 3 man mee: Willem van der Meulen 90 jaar (8x meegedaan), Sipke Wiersma 87 jaar (25x) en Dik Wiglema 80 jaar (18x).

In 2013 bleef het aantal deelnemers op hetzelfde niveau.
Totaal aantal deelnemers 201. Per wedstrijd deden gemiddeld 93,8 man mee, waarvan 26 slechts 1x en 6 kaatsers alle 25x. Er kwamen 27 kaatsers bij (deden voor het eerst mee in 2013). Er zijn 5 kaatsers overleden (zie onder “Lief en leed”). De gemiddelde leeftijd is 68,19 jaar (peildatum 31 december 2013). Net als in 2012 zijn de meeste kaatsers van het bouwjaar 1944 (17 man). Van boven de 80 waren het 3 man, Willem van der Meulen 89 jaar en 20x meegedaan, Sipke Wiersma 86 jaar en 23x meegedaan. Joeke Jongsma 83 jaar moest de laatste maanden verstek laten gaan, wegens een hulpbehoevende vrouw en heeft daardoor maar 11x meegedaan.

In 2012 deden gemiddeld net zoveel kaatsers mee als in 2010.
Totaal aantal deelnemers 204. Per wedstrijd deden gemiddeld 90,4 man mee, waarvan 26 slechts 1x en 3 man alle 26x (Auke Althof, Piet Bosgraaf en Johan Sikkema). Er kwamen 23 kaatsers bij, hetgeen betekent, dat er nog al wat kaatsers afhaken, vanwege blessures of iets dergelijks. Er zijn 3 kaatsers overleden. De gemiddelde leeftijd is 68,07 jaar (peildatum 31 december 2012). De meeste kaatsers zijn van het uitstekende bouwjaar 1944 en dat is schrijver dezes ook (de webmaster). Van boven de 80 jaar waren het 6 man, te weten 1 van 88 (18x mee gedaan), 1 van 87 (7x), 1 van 85 (24x), 1 van 84 (8x) en 2 van 82 (1x en 22x).

Het jaar 2011 gaf een + voor de 55+.
Totaal aantal deelnemers in 2011: 200 (in 2010: 195). Per wedstrijd deden gemiddeld  96,4 man mee (in 2010: 90,9).  Elke kaatser deed gemiddeld 11x mee.  In 2011 kwamen er 20 nieuwe kaatsers bij en 2 zijn er overleden.

De gemiddelde leeftijd (peildatum 31 december 2011) was 68,09 jaar (in 2010: 67,21). De meeste kaatsers waren van het bouwjaar 1944 (19 man). Van boven de 80 jaar waren er 8, te weten 1 van 87 (21x mee gedaan), 1 van 86 (10x), 1 van 84 (23x), 2 van 83 (1x en 9x), 1 van 82 (8x) en 2 van 81 (19x en 20x).

Het 55+ kaatsen is een groot succes vanaf december 1994.
Eind 1994 namen de heren Jan Hoeksma en Piet Bosgraaf het initiatief tot het organiseren van kaatswedstrijden voor 55-plussers, want in die tijd konden nog vele werknemers boven 55 jaar vervroegd uittreden (VUT) na 40 jaar te hebben gewerkt, terwijl de regering in 2011 heeft besloten, dat de AOW-leeftijd omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. In zo’n korte tijd een groot verschil. Piet Bosgraaf is nog steeds voorzitter van de kommissie.

Ze plaatsten in 1994 een oproep in de Wis-in, het officiële bondsblad van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), voor een bijeenkomst in Motel van der Valk in Franeker. Er kwamen zo’n 40 belangstellenden opdagen en hiervan traden Henk Seerden en Cor Vos ook toe tot de 55+-kommissie. Janny Zijlstra heeft vanaf die tijd tot eind 2010 voor lief en leed gezorgd. In december 1994 werd de eerste wedstrijd gekaatst met 36 man in de Trije te Franeker en van die 36 man waren in 2009 nog 12 man betrokken bij het 55+ kaatsen. De deelnemerslijst van 28 december 1994 staat hier onder.

Bijzonder is, dat iedere kaatser door loting drie keer met andere maten kaatst en in een partij om de beurt een eerst op moet slaan. Individueel worden dan de prijzen bepaald. Hiermee wordt afgeweken van het veldreglement en over het algemeen is dit als zeer positief ervaren. Tevens wordt meestal in 4 klassen gekaatst, zodat ieder op zijn eigen niveau lekker bezig kan zijn. Degenen, die drie keer hebben gewonnen, ontvangen meestal een vleespakket en voor de besten per klasse is er nog een krans.

Bij de jubileumpartij in december 2004, met als hoofdsponsor Univé verzekeringen, waren 53 parturen aanwezig en op woensdag 16 december 2009 (slechts) 40 parturen. De afgelopen jaren deden ongeveer 80 man mee op het veld en 115 man in de sporthal. Ze komen naast Fryslân, onder meer uit Amsterdam, Middenmeer, Hoorn, Assen, Emmen, Apeldoorn, Dieren, Putten, Oldebroek, Dronten en Lelystad.

Deelnemers van de 1e kaatspartij 55+ op 28 december 1994 in sporthal De Trije te Franeker.

Partuur Naam Partuur Naam
1 J. Punter 2 C. Vos
  W. Postma   G. Groen
  P. Bosgraaf          *   F. de Vries
3 J. van der Wal 4 H. Vuijk
  P. Gosma   S. Smedinga
  W. v.d.Meulen      *   P. Braaksma
5 E. Heeg                * 6 H. Seerden
  B. Bokma   D. de Boer
  J. Wassenaar   J. Kamstra
7 C. Binsma 8 W. Smith
  L. Vlietstra   A. van der Meer
  A. van der Weide   P. Aukema
9 L. Ypma 10 P. Zijlstra            *
  M. Soepboer         *   H. Efdé
  K. Vos   A. Straatsma
11 M. Boorsma 12 M. Terpstra
  P. Ennema   P. Overberg
  J. Faber   J. de Jong
       
Dit is de lijst van de 1e omloop.    
Voor de 2e en 3e omloop werd opnieuw geloot.
Met * doen in april 2014 nog steeds mee.
W. v/d Meulen = 89½ jaar (eind april 2014).
Scroll naar top