Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Historie

Overzicht van de commissieleden.

Ludwig SeerdenVoorzitter vanaf vanaf eind 2019.
Gerrie OtterPenningmeester vanaf eind 2017.
Eeltje WiersmaAlgemeen Commissielid vanaf 2015.
Peter SiemensmaSecretaris en webmaster vanaf 2015.
Piet KeizerLoting vanaf eind 2009.
Johan SikkemaVanaf begin 2007. Secretaris in de Commissie vanaf eind 2008. Midden 2010 de site www.kaatsen55plus.nl gecreëerd en vanaf die tijd is Johan webmaster geweest. In juli 2014 is door Peter Siemensma – Bolsward de website volledig gerenoveerd. Op 31 december 2014 heeft Johan zijn functie bij de Commissie 55+ beëindigd.
Piet BosgraafVoorzitter van de Commissie vanaf eind 1994. Hij was t/m 2019 voorzitter van de Commissie. Bij het 25-jarig jubileum – waarbij hij tot Ridder in de orde van Oranje Nasssau werd benoemd – droeg hij het stokje over. In 2022 werd hij, enigszins verlaat, benoemd tot erelid van de 55+ kaatsers. Het Coronavirus was hier de oorzaak van.
Cor VosLoting en wedstrijdleiding vanaf eind 1994 t/m 2002. Overleden op 12 mei 2011. Hij is 74 jaar geworden.
Jan HoeksmaPenningmeester vanaf eind 1994 t/m 2002.
Paulus EnnemaLoting en wedstrijdleiding vanaf 2003 t/m 2005.
Henk SeerdenSecretaris vanaf eind 1994 t/m 2009. Beëindigd wegens gezondheidsreden.
Foppe de VriesWedstrijdleiding vanaf 2004 en tevens penningmeester in de Commissie vanaf eind 2005. Gestopt eind 2017.
Minne SoepboerPenningmeester in 2004 en 2005. Loting in 2006 t/m 2009. Vanaf 2010 algemeen.
In deze periode heeft Minne heel vaak Piet Keizer en Foppe de Vries vervangen, wanneer laatstgenoemden verhinderd waren wegens ziekte of vakantie. Op 31 december 2014 heeft Minne zijn functie bij de Commissie 55+ beëindigd.

 

Het 55+ kaatsen is een groot succes vanaf december 1994.

Om de 14 dagen wordt er op woensdag gekaatst, in de zomer (Sonnenborgh – Leeuwarden, Heerenveen, Huizum, Jelsum/Cornjum, Goutum en Vrouwenparochie.) en in de winter (De Trije – Franeker ).

Eind 1994 namen de heren Jan Hoeksma en Piet Bosgraaf het initiatief tot het organiseren van kaatswedstrijden voor 55-plussers, want in die tijd konden nog vele werknemers boven 55 jaar vervroegd uittreden (VUT) na 40 jaar te hebben gewerkt, terwijl de regering in 2011 heeft besloten, dat de AOW-leeftijd omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. In zo’n korte tijd een groot verschil.

Ze plaatsten in 1994 een oproep in de Wis-in, het officiële bondsblad van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB), voor een bijeenkomst in Motel van der Valk in Franeker. Er kwamen zo’n 40 belangstellenden opdagen en hiervan traden Henk Seerden en Cor Vos ook toe tot de 55+-kommissie. Janny Zijlstra heeft vanaf die tijd tot eind 2010 voor lief en leed gezorgd. In december 1994 werd de eerste wedstrijd gekaatst met 36 man in de Trije te Franeker en van die 36 man waren in 2009 nog 12 man betrokken bij het 55+ kaatsen. De deelnemerslijst van 28 december 1994 staat hier onder.

Bijzonder is, dat iedere kaatser door loting drie keer met andere maten kaatst en in een partij om de beurt een eerst op moet slaan. Individueel worden dan de prijzen bepaald. Hiermee wordt afgeweken van het veldreglement en over het algemeen is dit als zeer positief ervaren. Tevens wordt meestal in 3 klassen gekaatst, zodat ieder op zijn eigen niveau lekker bezig kan zijn. Degenen, die drie keer hebben gewonnen, ontvangen meestal een vleespakket en voor de besten per klasse is er nog een krans.

Bij de jubileumpartij in december 2004, met als hoofdsponsor Univé verzekeringen, waren 53 parturen aanwezig en op woensdag 16 december 2009 (slechts) 40 parturen. De afgelopen jaren deden ongeveer 80 man mee op het veld en 115 man in de sporthal. Ze komen naast Fryslân, onder meer uit Amsterdam, Middenmeer, Hoorn, Assen, Emmen, Apeldoorn, Dieren, Putten, Oldebroek, Dronten en Lelystad.

Deelnemers van de 1e kaatspartij 55+ op 28 december 1994 in sporthal De Trije te Franeker.

PartuurNaamPartuurNaam
1J. Punter2C. Vos
 W. Postma G. Groen
 P. Bosgraaf          * F. de Vries
3J. van der Wal4H. Vuijk
 P. Gosma S. Smedinga
 W. v.d.Meulen      * P. Braaksma
5E. Heeg                *6H. Seerden
 B. Bokma D. de Boer
 J. Wassenaar J. Kamstra
7C. Binsma8W. Smith
 L. Vlietstra A. van der Meer
 A. van der Weide P. Aukema
9L. Ypma10P. Zijlstra            *
 M. Soepboer         * H. Efdé
 K. Vos A. Straatsma
11M. Boorsma12M. Terpstra
 P. Ennema P. Overberg
 J. Faber J. de Jong
    
Dit is de lijst van de 1e omloop.  
Voor de 2e en 3e omloop werd opnieuw geloot.
Met * deden in april 2014 nog mee.
Willem van der Meulen = 97 jaar (eind april 2022).

 

Scroll naar boven