Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Heerenveen – 04-07-2018

De winnaars tussen de familie van der Vlugt v.l.n.r. Durk Kamstra, Jan Tuinier en Jan Bootsma.

Lekker smûk in it Fean bij de Jan van der Vlugtpartij.

Na jaren gekaatst te hebben op het terrein van de Heerenveense boys kon de 55+ dit jaar weer terecht op het terrein van KV De Pompebledden. De ontvangst in de bijna afgebouwde nieuwe kantine was i.v.m. de 5e Jan van der Vlugtpartij dan ook reden voor oranjekoek bij de koffie. In aanwezigheid van de nazaten van Jan van der Vlugt werd er door 78 kaatsers weer strijd geleverd tussen de bomen in de felle zon. Gelukkig met zo nu en dan een verfrissend windje. Aan het eind van de dag kon door Wieger Boonstra geholpen door de familie van der Vlugt aan onderstaande kaatsers de prijzen uitreiken. Dagwinnaar en winnaar van de wisselbeker was Jan Tuinier uit Makkum.

A-klasse 1. Jan Tuinier, Makkum (21-3)
2. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-8)
3. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-10)
4. Ludwig Seerden, Franeker (21-11)
B-klasse 1. Jan Bootsma, Wommels (21-3)
2. Jelle Goudberg, Franeker (21-6)
3. Auke Althof, Dongjum (21-8)
4. Jan Boorsma, Menaldum (21-9)
5. Freek Kuipers, Drachten (21-12)
C-klasse 1. Durk Kamstra, Franeker (21-10)
2.Lieuwe Meijer, Minnertsga (21-11)
3. Henk Bootsma, De Knipe (21-13)

De volgende wedstrijd is op 18 juli in Vrouwenparochie.
LET OP: aanvang is om 09:00 uur !!!!!

Scroll naar boven