Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Heerenveen, 30 juni 2021


De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Tjeerd Huizinga* Heerenveen, Anne Brouwer Wommels en Frans Albeda Harlingen.

55+ kaatsers zijn weer los.

Eindelijk, Eindelijk konden we weer los. We zijn dit nieuwe seizoen op 30 juni begonnen met de Jan van der Vlugt partij in Heerenveen.
66 kaatsers hadden zich hiervoor aangemeld. Iedereen was weer blij om te kunnen kaatsen.

Voor aanvang van de partijen stond voorzitter Ludwig Seerden stil bij het overlijden van 4 oud-kaatsers van de 55+.
Dit waren Wiebe Visser uit Leeuwarden, Sjerp Vormeer uit Dieren, Jetze Nagel uit Makkum en Herman Steneker uit Leeuwarden. Bij elke kaatser had Seerden een persoonlijke herinnering. Voor deze kaatsers werd een ogenblik stilte gehouden.

Over het druilige weer hoorde je ditmaal niemand klagen. Kaatsvereniging de Pompeblêden in Heerenveen hadden de zaakjes prima voor elkaar Een mooi veld dat al helemaal aangekleed was voor de hoofdklasse partij de Masters.
Na veel spannende partijen konden op de prijzen worden uitgereikt door Wiebren Boonstra en zoon Siebren van Jan van der Vlugt.
De Jan van der Vlugt wisselbeker ging naar Anne Brouwer die de minste eersten tegen had gekregen.

* In eerste instantie is de eerste prijs in de C-klasse toegekend aan Tjeerd Huizinga maar naar hertelling bleek de Anne Sijbesma 1 tegen eerst minder had. (de foto was toen echter al genomen.)

A-klasse 1. Anne Brouwer Wommels
2. Ludwig Seerden Franeker
3. Jan Sijtsinga Heerenveen
4. Age van der Goot Goënga
5. Jan de Jong Menaam
6. Tjeerd Bouma Leeuwarden.
B-klasse 1. Frans Albeda Harlingen
2. Jan Bootsma Wommels
3. Sjirk Overal Oldenbroek
C-klasse 1. Anne Sijbesma Akkrum
2. Tjeerd Huizinga Heerenveen
3. Willem de Vries Franeker

De volgende partij is op 7 juli 2021, op ’t Sjûkelân te Franeker, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven