Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Heerenveen, 16-06-2024

De winnaars v.l.n.r. Wieger Boonstra. Lieuwe Visser (dagwinnaar) en Jan Sijtsinmga.

Tropisch warm op de Jan van der Vlugt kaatspartij.

Na bijna 9 maanden kou en veel water brak eindelijk de zomer aan. Maar van het ene uiterste naar het andere uiterste bleek niet mee te vallen. Veel kaatsers hadden last van het warme weer op het – tegen het kleine beetje wind – beschutte terrein van KV De Pompeblêdden in Heerenveen.
Met 44 kaatsers op de lijst werd de jaarlijkse Jan van de Vlugtpartij gehouden. Helaas moest de familie van der Vlugt verstek laten gaan. De prijzen werden na afloop uitgereikt door algemeen bestuurslid René Leenstra.

2 van de 3 kransen bleven in Heerenveen o.a. bij oudgediende Wieger Boonstra die vele jaren ook de medeorganisator van deze partij was. De 3e krans ging samen met de wisselbeker met Lieuwe Visser mee naar Franeker. Voor de kranswinnaars was er een heerlijke taart gesponsord door bakkerij Overzet uit Harlingen.

Na afloop vielen onderstaande kaatsers in de prijzen.

A-klasse

1. Jan Sijtsinga, Heerenveen (21-7)

B-klasse 1. Lieuwe Visser, Franeker (21-5)
2. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-8)
3. Simon Grijpstra, Sebaldeburen (21-10)
C-klasse

1.  Wieger Boonstra, Heerenveen (21-12)

Volgende wedstrijd op 10 juli 2024, aanvang 09:50 uur, in Goutum.

Scroll naar boven