Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Heerenveen, 10 juli 2019

De winnaars met de familie van der Vlugt v.l.n.r. Lieuwe Meijer, Jan Brandsma en Douwe Broersma.

6e Jan van der Vlugtpartij of wel de “Alde Masters partij”
Alweer voor de 6e keer werd de Jan van der Vlugtpartij verkaatst op het veld van KV de Pompebledden in Heerenveen. Met 68 kaatsers op de lijst had Piet Keizer als wedstrijdsecretaris het weer geweldig voor elkaar met de lotterij, al zullen sommige kaatsers daar anders over gedacht hebben. Maar ja, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Gelukkig heeft Keizer geen teer zieltje want hij krijgt wat te verduren op zo’n dag.
Maar goed over naar het kaatsen.

Met de familie van der Vlugt in en rondom het veld werd er weer pittig gestreden om de wisselbeker. Zo eindigde de laatste partij in de stand 5-5 6-6 met een kaats van een kleine meter in het voordeel van het partuur Kwast, Voogd en Sijbesma doordat Anne Sijbesma de kaats eenvoudig voorbij sloeg. De wisselbeker ging aan het einde van de dag naar Douwe Broersma uit Midlum met slecht 2 eersten tegen.
Door Wieger Boonstra van de Pompebledden en Pieta van der Vlugt, werden de prijzen aan de volgende winnaars uitgereikt:

A-klasse 1. Jan Brandsma, Grijpskerk (21-7)
2. Gerry Otter, Goutum (21-9)
3. Joop Bootsma, Reahûs (21-12)
B-klasse 1. Douwe Broersma, Midlum (21-2)
2. Jan Veenstra, Apeldoorn (21-4)
3. Pieter Bergsma, Gytsjerk (21-6)
4. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-6)
5. Peter Siemensma, Bolsward (21-7)
C-klasse 1. Lieuwe Meijer, Minnertsga (21-4)
2. Anne Sybesma, Akkrum (21-6)
3. Jan Kwast, Harlingen (21-12)

De volgende wedstrijd is op 17 juli 2019, te Vrouwenparochie, aanvang 10:00 uur.

Scroll naar boven