Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Goutum – 4 juni 2014

De priiswinners mei de krâns, f.l.n.r.: Albert Dijkstra, Ale Mosselman en Gerrit Otter.

2 priiswinners út Goutum yn Goutum!

Op 4 juni waren 72 kaatsers aanwezig in Goutum (verslag van Wim Jousma, omdat Johan Sikkema deze dag naar de kaakchirurg in Sneek moest).
Ondanks de slechte weersvooruitzichten toch een mooie dag bij de 55+.  Daarom zat het tempo er vanaf 10.00 uur direct goed in, want er zou heel wat hemelwater komen, maar dat werd voor Friesland bewaard tot het eind van de middag en de avond. Om plm. 15.00 uur viel de laatste slag bij de parturen 69 en 70. Henk Porte sloeg de bal op de stand 5-5 (6-6) boven. Nou mooier kun je de partij niet uitmaken.
Volgende week op 11 juni wordt er weer gekaatst op Sonnenborgh in Leeuwarden.

Hier de volledige uitslag:
A-Klasse. 1. Alle Mosselman, Goutum. 2. Henk Porte, Leeuwarden. 3. Anno Miedema, Stiens.
4. Oeds de Roos, Menaldum.
B-Klasse. 1. Gerrit Otter, Goutum 2.  Daam v.d. Lei, Dronrijp. 3. Harke Anema, Witmarsum.
4. Gooitzen Roorda, Vrouwenparochie.
C-Klasse. 1. Albert Dijkstra, Harlingen. 2. Hilbrand Schuurmans, Bolsward. 3. Rein Seerden, Sneek. 4. Anne Baarda, Menaldum.

Scroll naar boven