Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Froubuurt, 21 juli 2021

De eerste prijswinnaars v.l.n.r.: Douwe Broersma, Anne Brouwer en Jolly Dooper.

55 plus partij in Froubuurt.

De 55 plussers waren op deze woensdag 21 juli 2021 te gast in Froubuurt. Met een fraaie opkomst van maar liefst 78 kaatsers zijn we qua aantal weer bijna terug op de aantallen voor coronatijd.
Voordat we van start konden gaan werd eerst stil gestaan bij het overlijden van Paulus Ennema.
Hij was deelnemer van de eerste partij in 1994 en commissielid van de 55+.Hij deed de loting en wedstrijdleiding van 2003 t/m 2005.
Hierna konden we kaatsen onder ideale weersomstandigheden. Door de vele spannende partijen viel de laatste slag pas rond half vijf. Maar liefst 10 partijen eindigden op 5-5.

Daarna kon de voorzitter de prijzen uitreiken.

A-klasse
1. Anne Brouwer Wommels (21-5, 18-2)
2. Gerrie Otter Goutum (21-5, 18-14)
3. Tjeerd Bouma Leeuwarden (21-6)
4. Hielke Braaksma Emmen (21-7)
5. Siebe Tolsma Winsum (21-11)
6. Jan Sijtsinga Heerenveen (20-11)

B-klasse
1.Douwe Broersma Midlum (21-10)
2. Kees Sikkema Dronten (20-7)
3. Rienk Rienks Bitgummole (20-13)

C- klasse
1. Jolly Dooper Oentsjerk(21-9)
2. Guus de Vries Leeuwarden ((21-10)
3. Anne van der Werf Sneek (21-12)

De volgende partij is over 3 weken op donderdag 12 aug 2021 in Huizum

Scroll naar boven