Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 03-04-2024

De winnaars v.l.n.r. Jan de Jong, Jan de Vlas, Simon Grijpstra.

Franeker, 3 april 2024

Onderstaande kaatsers vielen in de prijzen.

A-klasse

1. Jan de Jong, Menaldum (21-3)
2. Lieuwe Bosch, Tzum (21-6)
3. Gerrie Otter, Goutum (21-9)
4. Age van der Goot, Goënga (21-9)
5. Frans Alberda, Harlingen (21-13)
6. Roel Sijbesma, Oosterend (20-9)

B-klasse1. Jan de Vlas, Franeker (21-8)
2. Jelle Velsma, Tzummarum (21-9)
3. Piet Zijlstra, Scharnegoutum (21-10)
4. Klaas Postma, Heerenveen (21-11)
C-klasse

1. Simon Grijpstra, Sebaldeburen (21-7)
2. Ronald Kramer, Dronrijp (21-10)

 

Volgende wedstrijd op 17 april 2024, aanvang 09:50 uur, in de Trije te Franeker (Poiesz partij)

Scroll naar boven