Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 06-12-2023

De winnaars v.l.n.r. Kees Sikkema, Wayne Cuttress en Roel Sybesma.

Geen cadeautjes bij de 55+

Hoewel Sinterklaas misschien nog wel ergens onderweg was, werden er bij de 61 kaatsers geen cadeautjes weg gegeven vandaag. Dit bleek wel door het grote aantal partijen op deze dag die eindigden in 5-5 6-6.

Hierdoor ontstonden ook weer de nodige discussies over ballen in of uit, zitbal of voor. wel of niet oan’e bealch, enz. Voor een objectieve kijker moet dit wel een heel raar gezicht zijn om een stelletje volwassen kerels te zien tieren en razen en die soms nog net niet met elkaar op de vuist gaan. Alsof er geen andere belangrijkere zaken in de wereld zijn.

Er zijn natuurlijk ook altijd kaatsers die de rust zelve zijn en zich ergens terug trekken op een plek waar ze niet te vinden zijn als ze juist broodnodig zijn om even de kaatsen aan te merken of op de telegraaf te zitten bij degene die dat zelfde bij hun partij gedaan hebben!

Maar ja dit stukje zal wel paarlen voor de zwijnen zijn want dit is een hardnekkig probleem.

Desondanks vielen er toch nog wat kaatsers in de prijzen en wel:

A-klasse1. Roel Sijbesma, Oosterend (21-15)
2. Gerrit Otter, Goutum (20-13)
3. Bauke Posthuma, Folsgare (20-14)
B-klasse1. Kees Sikkema, Dronten (21-10 18-8)
2. Oeds Broersma, Witmarsum (21-10 18-10)
C-klasse1. Wayne Cuttress, Tzummarum (21-13)

Volgende wedstrijd is de traditionele Kerstpartij met na afloop buffet (voor degenen die zich daarvoor opgeven) op 20 december 2023, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven