Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker, 3 juli 2019

De winnaars v.l.n.r. Jan Boorsma, Willem de Vries, Jaap Zondervan en Eeltje Wiersma.

Jubileumpartij op it Sjûkelân.
Met 93 kaatsers op de lijst was de jubileumpartij van de 55+ zeer goed bezet. Met kofiie en oranjekoek werden de kaatsers verwelkomd.
Onder prachtige kaatsomstandigheden werd er om 10:00 gestart met 8 perken. Tussen de partijen kon er genoten worden van een hapje en drankje verzorgd door de vrijwilligers van KV Jan Bogstra.
Het werd een latertje want pas tegen zes uur viel de laatste slag. De voorlaatste partijen eindigde op 5-5 6-6. De laatste partij tussen Joop Bootsma met Reinder Koops tegen Johannes Hinrichs en Jan Brandsma leek lange tijd voor Joop en Reinder te zijn maar tegen het einde kwamen de parturen  op 5-5  en 4-4. Joop en Reinder waren niet bestand tegen de sterk uitslaande Johannes en Jan die dus aan het langste eind trokken.
Door voorzitter Piet Bosgraaf werden 4 winnaars de krans omgehangen omdat in de C-klasse 2 kaatsers precies met dezelfde hoeveelheid eersten en punten waren geëindigd.
De onderstaande kaatsers vielen in de prijzen:

A-klasse 1. Eeltje Wiersma, Berlikum (21-6)
2. Rienk de Groot, Leeuwarden (21-7)
3. Jan Sipma, Franeker (21-7)
4. Lieuwe Bosch, Tzum (21-8)
5. Ludwig Seerden, Franeker (21-10)
6. Rick Vlieger, Harlingen (21-12)
7. Johannes Hinrichs, Harlingen (21-13)
8. Age van der Goot, Goënga (20-14)
B-klasse 1. Jan Boorsma, Menaldum, (21-8)
2. Auke Kuiken, St. Jacobiparochie (21-9)
3. Jan Meyer, Hurdegaryp (20-14)
C-klasse 1. Willem de Vries, Franeker (21-6)
1. Jaap Zondervan, Menaldum (21-6)
3. Theo Smit, Franeker (21-8)

De volgende wedstrijd is de Jan van der Vlugtpartij op 10 juli te Heerenveen.
Voor de route KLIK HIER.

Scroll naar boven