Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – it Sjûkelân 23-05-2018

De winnaars v.l.n.r: Jan Kwast, Piet de Groot en Henk Deelstra.

De 55+ op it Sjûkelân.

In het kader van de Kaatsweek in Franeker was de Commissie 55+ gevraagd of zij de woensdag wilden spelen op it Sjûkelân. Nou wie wil daar nu niet – al was het maar eens in je leven – kaatsen. Nu is kaatsen bij de 55-plussers altijd al een feestje van vrienden maar vandaag was dit in de overtreffende trap. Degenen die niet aanwezig konden zijn hebben wat gemist.
Na de opening door Marco Hoekstra van de KNKB en de voorzitter Piet Bosgraaf ging het los.
Met 111 kaatsers op de lijst werd in 10 perken weer volop strijd geleverd. Onder leiding van Gerrit Monsma, Johannes van der Ploeg en good old Foppe de Vries verliep de organisatie van de partijen als een trein. Door vele andere vrijwilligers was it Sjûkelân in topconditie gebracht en was de catering door de dames van KV Jan Bogstra dik voor elkaar. Hulde aan alle vrijwilligers die deze dag mede tot een topdag gemaakt hebben. Onder het talrijke publiek was er de belangstelling van kinderen en kleinkinderen. Onder het publiek ook een oudkaatser die van zijn Amerikaanse echtgenote naar Franeker mocht afreizen om weer op it Sjûkelân te zijn.

Na afloop van de partijen was er een gezellige nazit met muzikale omlijsting van de Friese Shadows die de al geweldige stemming nog eens wisten te verhogen. Na de prijsuitreiking door de voorzitter bleef het nog lang gezellig in Franeker!

De winnaars van deze dag:

A-klasse: 1. Piet de Groot, Midlum (21-8)
2. Ludwig Seerden, Franeker (21-9)
3. Ale Mosselman, Goutum (21-9)
4. Jan Sipma, Franeker (21-10)
Johan Bekema, Bolsward (21-10)
B-klasse: 1. Henk Deelstra (21-9)
2. Auke Althof, Dongjum (21-11)
C-klasse: 1. Jan Kwast, Harlingen (21-7)
2. Durk Kamstra, Franeker (21-9)
3. Tjeerd de Jong, Witmarsum (21-11)
4. Teake Koster, Harlingen (21-12)

Volgende wedstrijd op 6 juni 2018, Wim Bosklopperpartij te Goutum, aanvang 09:50 uur. 


Klik hier voor luchtfoto’s van it Sjûkelân.

Klik hieronder op een foto om ze groter te bekijken.

Scroll naar boven