Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 9 november 2016

De winnaars van links naar rechts: Jan P. Bennema, Jan Feenstra en Leendert Terpstra.
Jaap Zondervan (had nog een krans van een vorige partij te goed.)

 

Veel prijswinnaars bij de 55+

Op woensdag 9 november 2016 van 10.00 uur tot bijna 16.30 uur kaatsten er weer 100 man bij de 55+ in de Trije te Franeker.
Maar liefst 20 kaatsers wonnen alle 3 partijen of verloren eenmaal met 5-5 en 6-6.
Op zoveel prijswinnaars had onze penningmeester niet gerekend.
Een aantal prijswinnaars moeten daarom 2 weken wachten op hun prijs.
Voorzitter Piet Bosgraaf kon de prijzen dit keer uitreiken aan onderstaande personen.

A klasse: 1. Jan Feenstra Winsum,
2. Piet de groot Midlum,
3. Ynze Stienstra Baaium,
4 Henk Bloemsma IJsselmuiden,
5. Hielke Braaksma Emmen,
6. Eeltje Wiersma Berltsum.
B klasse: 1. Leendert Terpstra Sneek,
2. Jan Bootsma Wommels,
3. Jelle de Haan St. Annaparochie,
4. Anne Dijkstra Leeuwarden,
5. Gerrit Winkel St. Annaparochie
C-klasse: 1. Jan P. Bennema St Annaparochie,
2. Bauke Jousma Menaam,
3. Hilbrand Schuurmans Bolsward,
4. Theo Smit Franeker,
5. Teade de Vries Franeker,
6. Jaap Zondervan Menaam,
7. Lieuwe Meijer Minnertsga,
8. Jan Hoekstra Giekerk,
9. Piet Bouma Joure.

 

Scroll naar boven