Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 8 november 2017

De winnaars v.l.n.r.: Anne Dijkstra, Piet Stellingwerf en Hein Nijdam.

Veel prijswinnaars bij de 55-plus.

De vorige keer dat de 55-plussers in de Trije kaatsten waren er maar 8 prijzen uit te reiken. Deze keer werd de schade behoorlijk ingehaald door 21 winnaars waarvan maar liefst 11 in de A-klasse. Oorzaak was mede de partijen die in 5-5 6-6 waren geëindigd. Als dit in de eerste en tweede omloop gebeurt tellen deze voor beide parturen als gewonnen partij.

De winnaars zijn:

A-klasse 1. Piet Stellingwerf – Harlingen (21-6)
2. Henk Woppenkanp – Hauwert (21-8)
3. Henk Porte – Leeuwarden (21-9)
4. Geert Faber – Minnertsga (21-9)
5. Tjeerd Bouma – Leeuwarden (21-10)
6. Lieuwe Bosch – Tzum (21-10)
7. Johannes Hinrichs – Harlingen (21-11)
8. Kees Sikkema – Dronten (21-11)
9. Jan Sipma (21-12)
10. Ludwig Seerden – Franeker (20-9)
11. Monte Hallema – Franeker (20-15)
B-klasse 1. Anne Dijkstra – Leeuwarden (21-8)
2. Siebe van der Zee – Lelystad (21-9)
3. Riens Wartena – Burgum (21-9)
4. Nanne Tigchelaar – Achlum (21-12)
5. Bert Veldman – Bolsward (20-10)
C-klasse 1. Hein Nijdam – Franeker (21-7)
2. Sjouke Herrema – Hoorn (21-8)
3. Anne Baarda – Menaldum (21-13)
4. Andries Engbringhof – Franeker (20-8)
5. Catharinus Helfrich – Grou (20-9)

 De volgende wedstrijd is op 22 november 2017 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Scroll naar boven