Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker De Trije – 24 oktober 2018

De winnaars v.l.n.r.: Jan Sipma, Freek Kuipers en Jan Kwast, op de voorgrond de sponsor en oud-kaatser Sjerp Vormeer.

Geslaagde Sjerp Vormeer kaatsdag in de Trije.

Voor aanvang van deze kaatsdag werd eerst onze kaatsvriend Oeltsje Veltstra herdacht die op 12 oktober overleed.

Oudkaatser bij de 55-plussers Sjerp Vormeer uit Dieren werd afgelopen maand augustus 90 jaar. Hij kaatste voor het laatst mee in 2011. Zijn wens was nog eens een keertje bij de 55-plussers te komen kijken. Hij was daarbij tevens bereid om deze dag de prijzen en een aantal consumpties te sponsoren. Halverwege de dag arriveerde Sjerp in een grote taxibus met begeleiding.

 Vele kaatsers schudden Sjerp de hand en maakten een praatje met hem. Zijn aandacht ging uiteraard ook uit naar de verrichtingen van de kaatsers. Na afloop van deze kaatsdag had hij nog een persoonlijk woord en reikte vervolgens de prijzen uit aan onderstaande winnaars.

A-klasse: 1. Jan Sipma Franeker (21-7) 2. Oeds Broersma, Witmarsum (21-8) 3. Jan Bruinsma, Heerenveen (21-9) 4. Piet Stellingwerf, Harlingen (21-11)
B-klasse: 1. Jan Bootsma, Wommels (21-8 18-6) en Freek Kuipers, Drachten (21-8 18-8) 2. Wieger Boonstra, Heerenveen (21-10) 3. Jelle Goudberg, Franeker (21-11)
C-klasse: 1. Jan Jwast, Harlingen (21-6) 2. Roel Zijlstra, Menaldum (21-12) 3. Tjeerd de Jong, Witmarsum (21-12) 4. Sjoerd Nicolai, Witmarsum (20-15)

De volgende wedstrijd is 7 november 2018 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

 

Hieronder wat foto's. Klik om te vergroten.
Scroll naar boven