Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

De Trije – Franeker 7 januari 2015

Foto v.l.n.r Age de Groot, Bouke Jousma en Nanne Tichelaar (foto Wim Jousma)

Eerste 55+ partij in 2015.

Er waren weer 102 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen voor de eerste partij in2015.

Piet Keizer had de kaatsers deze keer verdeeld in 3 verschillende klassen. Na het uitwisselen van de beste wensen in 2015 konden om 10.00 uur de eerste 54 kaatsers los. Na een vlot verloop werd net na vieren de wedstrijd in stijl afgesloten op 5-5 en 6-6 toen Monte Hallema met een diep achterin opgeslagen bal Jan Buitenga verschalkte. Hierdoor vielen Piet Stellingwerf en Frans Postmus in de prijzen en miste Henk Porte net de boot.

Voorzitter Piet Bosgraaf deelde de vleesprijzen uit aan onderstaande kaatsers.

A-klasse:  1. Age van der Goot, Goënga
2. Piet Stellingwerf, Harlingen
3. Jan Veenstra, Apeldoorn
4. Frans Postmus, Hitsum
5. Germ Hallema, Jorwerd
B-klasse: 1. Nanne Tichelaar, Achlum
2. Bart Limburg, Wolvega
3. Harry Oudendag, Hommerts
4. Sjirk Overal, Oldenbroek
C-klasse: 1. Bouke Jousma, Menaam
2. Durk Kamstra, Franeker
3. Marten Bergsma, Redhuzum
4. Jolly Dooper, Oentsjerk
5 Oeltsje Velstra, Idaerd
6. Piet Bosgraaf Drachten
7. Albert Dijkstra, Harlingen
8 Jan de Jong, Dronryp.
Scroll naar boven