Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 7 december 2016

De winnaars v.l.n.r.: Roel Sijbesma (Easterein), Albert Dijkstra (Harlingen) en Bart Limburg (Wolvega).

Spanning stijgt ten top bij de 55-plussers.

Op deze een na laatste kaatstdag van 2016 was de spanning af te lezen van een aantal van de 108 kaatsers die weer in de Trije waren. 
Johan van der Veen duikelde met 3 verloren partijen van de eerste plaats die wordt overgenomen door Tjeerd de Jong die wel zijn partijen wist te winnen. Ook Eeltje Wiersma kon de favorietenrol niet waar maken met slechts 1 partij winst. Piet Bosgraaf en Johan Sikkema deden wel goede zaken en zitten Tjeerd de Jong nog op de hielen. De laatste dag is nog van alles mogelijk met voor nog circa 10 kaatsers zicht op de eindoverwinning.
De laatste partij was net voor half vijf afgelopen. De tijd werd volledig gebruikt met een eindstand van 5-5 6-6.

Er waren deze keer 17 prijzen uit te reiken aan onderstaande personen:

A-klasse: 1. Roel Sijbesma (Easterein)
2. Oeds Broersma (Wytmarsum)
3. Anne Kramer (Snits)
4. Jan Veenstra (Apeldoorn)
B-klasse: 1. Bart Limburg (Wolvega)
2. Lieuwe Bosch (Tzum)
3. Evert Heeg (Easterlittens)
4. Sjirk Overal (Oldenbroek)
5. Johan Sikkema (Emmeloord)
6. Gerrit Bijdeweg (Harns)
C-klasse 1. Albert Dijkstra (Harns)
2. Catharinus Helfrich (Grou)
3. Durk Kamstra (Frentsjer)
4. Rein Seerden (Snits)
5. Koop Scholten (De Wylgen)
6. Henk de Vries (Drylst)
7. Tjeerd de Jong (Wytmarsum)
Scroll naar boven