Keatsen 55+

oprjochte yn 1994

Franeker – De Trije 6 december 2017

De winnaars v.l.n.r. Theo Smit, Jan Sipma en Anne Dijkstra

Weer volle bak bij de 55+.Met weer 114 kaatsers op de lijst was het weer aanpoten om op tijd klaar te zijn. Dankzij de straffe hand van Piet keizer lukt het weer om klokslag half vijf de laatste bal geslagen te krijgen. De competitiestand werd nog even door elkaar geschud. Koploper Bertus Veldman won slechts 1x. Zijn achtervolgers Tom Zuiderhof en Anne Dijkstra wonnen beide 3x en Harry  Oudendag 2x zodat deze heren nu de ranglijst aanvoeren. Op 20 december a.s. tijdens de traditionele Kerstpartij zal de beslissing weer vallen wie dit jaar competitiekampioen wordt. De strijd gaat tussen genoemde kaatsers met onderling slechts 1 punt verschil.
Door de voorzitter werden de prijzen uitgereikt aan de volgende kaatsers:

A-klasse 1. Jan Sipma (21-4)
2. Hans Hilarides  – St. Jacobiparochie (21-8)
3. Jan Buitenga – St. Nicolaasga(21-9)
4. Rick Vlieger – Harlingen (21-11)
5. Germ Hallema – Jorwert (21-14)
B-klasse 1. Anne Dijkstra – Leeuwarden(21-5 18-0)
2. Evert Heeg – Oosterlittens (21-5 18-4)
3. Nanne Tigchelaar – Achlum (21-10)
4. Lieuwe Meijer – Minnertsga (21-10)
5. Leendert Terpstra – Sneek (21-14)
6. Gooitzen Roorda – Vrouwenparochie (20-14)
C-klasse 1. Theo Smit – Franeker (21-5)
2. Tom Zuiderhof – Harlingen (21-7)
3. Pieter Bouma – Joure (21-10)

De volgende wedstrijd is op 20 december 2017 in de Trije te Franeker, aanvang 09:50.

Scroll naar boven